"middle ground" - Svensk översättning

EN

"middle ground" på svenska

EN

middle ground {substantiv}

volume_up
middle ground (även: mean, medium, middleground)
This is where our paths diverge - no middle ground is possible.
Det är där våra vägar skiljs - det finns inget utrymme för en medelväg.
There's no middle ground... not for them, not for us.
Det finns ingen medelväg, varken för dom eller oss.
Therefore, finding the right middle ground, here, was important.
Därför var det viktigt att hitta en gyllene medelväg.

Användningsexempel för "middle ground" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey never see that there is a middle ground as well and an area where you can operate.
Man ser aldrig att det finns ett mellanläge också och ett möjligt handlingsutrymme.
EnglishThere is no acceptable middle ground when it comes to the issue of membership of the European Union.
Det finns inget godtagbart mellanläge när det handlar om EU-medlemskapsfrågan.
EnglishThis is where our paths diverge - no middle ground is possible.
Det är där våra vägar skiljs - det finns inget utrymme för en medelväg.
EnglishIt would reflect a middle ground of the debate among all the interested parties and the Member States.
Förslagen skulle spegla en mittpunkt i debatten mellan alla berörda parter och medlemsstaterna.
EnglishSafety is one of those areas where we can always find middle ground to achieve what we really want.
Säkerhet är ett av de områden där vi kan mötas halva vägen för att åstadkomma vad vi verkligen vill.
EnglishTherefore, finding the right middle ground, here, was important.
Därför var det viktigt att hitta en gyllene medelväg.
EnglishThere's no middle ground... not for them, not for us.
Det finns ingen medelväg, varken för dom eller oss.
EnglishI have always felt comfortable on the middle ground.
EnglishWe have to find a middle ground here.
EnglishWe have to find a middle ground between those who see a need for a unipolar world and those who see the need for a multipolar world.
Vi måste finna en medelväg mellan de som anser att vi behöver en enpolig värld och de som anser att vi behöver en flerpolig värld.
EnglishWe thus left it to the S&D Group to re-table the original texts, in order to be perceived as representing the middle ground.
Vi överlät därmed åt S&D-gruppen att förändra ursprungstexterna så att de skulle uppfattas som att de representerade en kompromisslösning.
EnglishThere is no middle ground.
EnglishThere is no middle ground.
EnglishYet, I believe that, by finding a middle ground between these two arguments, it will be possible in the long run to overcome this resistance.
Jag menar ändå att genom att finna ett mittfält mellan dessa två argument kommer det att bli möjligt att övervinna detta motstånd i det långa loppet.
EnglishFirst of all, the Commission reaffirms its determination to help the Member States to find middle ground on revision of the international IOPCF system.
Europeiska unionens politik syftar till att utveckla sjötransporten och samtidigt skydda den marina miljön, och detta är ett mål som vi alla delar.
EnglishOn this issue – this objective issue – there is very little middle ground; instead, what we have is, in my view, a farcical political polarisation.
I det här fallet – i det här objektiva fallet – finns det inte mycket till medelväg, utan i stället har vi vad jag betraktar som en farsartad politisk polarisation.
EnglishFirst of all, the Commission reaffirms its determination to help the Member States to find middle ground on revision of the international IOPCF system.
För det första bekräftade kommissionen på nytt sin beslutsamhet att hjälpa medlemsstaterna att finna en medelväg när det gäller översynen av det internationella IOPCF-systemet.
EnglishOn this issue – this objective issue – there is very little middle ground; instead, what we have is, in my view, a farcical political polarisation.
Om vi inte agerar nu kommer vi att förlora förtroendet hos de arbetstagare som nu förlorar sina jobb och hos de som investerar på kapitalmarknaderna – ett förtroende som vi vill behålla.
EnglishSome of those who took that leap of faith in earlier times were not rewarded for their courage and now find themselves more on the periphery than holding the middle ground.
Några av dem som tog detta förtroendesprång tidigare belönades inte för sitt mod utan märker nu att de snarare befinner sig i periferin än i händelsernas centrum.
EnglishWhile the Constitutional Treaty represented a happy middle ground overall, it must be remembered that a good compromise means accepting certain ideas and giving up others.
Konstitutionsfördraget utgjorde den gyllene medelvägens övergripande lösning, men man måste komma ihåg att en bra kompromiss innebär att man godtar vissa förslag och ger upp andra.

Liknande översättningar för "middle ground" på svenska

middle substantiv
middle adjektiv
Swedish
ground substantiv