"Middle East" - Svensk översättning

EN

"Middle East" på svenska

EN

Middle East {egennamn}

volume_up
1. geografi
Middle East
This describes the Middle East of today, the Middle East that we do not discuss.
Det är Mellanöstern i dag, det Mellanöstern man inte talar om.
The key, of course, is resolution to the intractable problem of the Middle East.
Nyckeln är naturligtvis att lösa det svårhanterliga problemet i Mellanöstern.
Good luck to Europe's credibility in the Middle East and in the Mediterranean!
(FR) Lycka till med Europas trovärdighet i Mellanöstern och Medelhavsområdet!

Användningsexempel för "Middle East" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
Det utvidgade initiativet för Mellanöstern och Nordafrika är mycket intressant.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Det är en inkörsport till marknaderna och energivägarna i Asien och Mellanöstern.
EnglishI personally welcome the opportunity to discuss the situation in the Middle East.
Jag välkomnar personligen tillfället att diskutera situationen i Mellanöstern.
EnglishSyria, as we all know, is an essential player for stability in the Middle East.
Syrien utgör som vi alla vet en viktig faktor för stabiliteten i Mellanöstern.
EnglishThe key, of course, is resolution to the intractable problem of the Middle East.
Nyckeln är naturligtvis att lösa det svårhanterliga problemet i Mellanöstern.
EnglishWe regard the Middle East as a very unstable region and a very important one.
Vi ser Mellanöstern som en mycket instabil, men samtidigt mycket viktig region.
EnglishWe see that in the Middle East, we see it in the Caucasus, and we see it in Africa.
Det ser vi i Mellanöstern, det ser vi i Kaukasus-länderna, det ser vi i Afrika.
EnglishSubsequently, we witnessed America's withdrawal from the Middle East peace process.
Därefter ser vi att Amerika drar sig tillbaka från fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishAs I have just said with respect to the Middle East, cooperation is called for.
Precis som jag just sa om Mellanöstern, har vi nu ett behov av att samarbeta.
EnglishWe must invest as much as possible in a definitive peace process in the Middle East.
Vi måste göra maximala investeringar i en definitiv fredsprocess i Mellanöstern.
English(PL) Mr President, ladies and gentlemen, we all long for peace in the Middle East.
(PL) Herr talman, mina damer och herrar! Vi längtar alla efter fred i Mellanöstern.
EnglishGood luck to Europe's credibility in the Middle East and in the Mediterranean!
(FR) Lycka till med Europas trovärdighet i Mellanöstern och Medelhavsområdet!
EnglishThe Barcelona Process should not be held hostage to the Middle East peace process.
Barcelonaprocessen skall inte vara gisslan hos fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishThat cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
Det kan helt enkelt inte vara acceptabelt när det gäller Mellanösterns framtid.
EnglishHonourable Members know well that stability in the Middle East requires peace.
Parlamentsledamöterna är väl medvetna om att stabilitet i Mellanöstern kräver fred.
EnglishSubsequently, we witnessed America' s withdrawal from the Middle East peace process.
Därefter ser vi att Amerika drar sig tillbaka från fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishCurrent water management and consumption in the Middle East cannot be sustained.
Den nuvarande förvaltningen och konsumtionen av vatten i Mellanöstern är inte hållbar.
EnglishEurope must make its voice heard and exert more influence in the Middle East.
Europa måste göra sin röst hörd och utöva ännu större påtryckningar i Mellanöstern.
EnglishAnd priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
Den sydliga delen, så nära Mellanöstern, förtjänar där prioriterad uppmärksamhet.
EnglishI think that the people in the Middle East deserve that signal from the EU as a whole.
Jag tycker att Mellanösterns folk förtjänar en sådan signal från EU som helhet.

Synonymer (engelska) till "Middle East":

Middle East

Liknande översättningar för "Middle East" på svenska

middle substantiv
middle adjektiv
Swedish
east adjektiv
east adverb
east substantiv
Swedish
middle name substantiv
middle ground substantiv
Swedish
middle finger substantiv
middle floor substantiv
middle groove substantiv
Swedish