"middle class" - Svensk översättning

EN

"middle class" på svenska

EN

middle class {substantiv}

volume_up
middle class (även: bourgeoisie)
There is no middle class: there are just the super-rich and the super-poor.
Där finns ingen medelklass, bara superrika och superfattiga.
The cities are teeming with a modern middle class and young people ready to live in 21st century Iran.
Städerna kryllar av modern medelklass och unga människor redo att leva i det tjugoförsta århundradets Iran.
And the rising tide of India's spectacular economic growth has lifted over 400 million Indians into a buoyant middle class.
Och det stigande tidvattnet av Indiens spektakulära ekonomiska tillväxt har lyft över 400 miljoner Indier till en stigande medelklass.

Användningsexempel för "middle class" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez uppfann inte den missnöjda, mellan- och underklassen i Venezuela.
EnglishIn addition, over 200 million Chinese have joined the middle class.
Dessutom har över 200 miljoner kineser kunnat ta klivet in i medelklassen.
EnglishI cannot say offhand that there are funds for the middle class.
Jag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
EnglishI cannot say offhand that there are funds for the middle class.
. (DA) Jag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
EnglishThere is no middle class: there are just the super-rich and the super-poor.
Där finns ingen medelklass, bara superrika och superfattiga.
EnglishMost of them are middle class intellectuals and the rest have forgotten where they came from.
Merparten av dem är intellektuella från medelklassen och resten har glömt varifrån de kommer.
EnglishI come from a conventional, middle-class Nigerian family.
Jag kommer från en traditionell, nigeriansk medelklassfamilj.
EnglishThe professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man.
Professorn förklarade för mig att mina karaktärer påminde för mycket om honom, en välutbildad, medelklassman.
EnglishThe cities are teeming with a modern middle class and young people ready to live in 21st century Iran.
Städerna kryllar av modern medelklass och unga människor redo att leva i det tjugoförsta århundradets Iran.
EnglishThat is like making social security payments from the middle class to the middle class in an individual country.
Det är som att ge socialförsäkringsförmåner från medelklassen till medelklassen i ett enskilt land.
EnglishThe middle class is solvent and is interested in learning about the world, travelling, relaxing and shopping.
Medelklassen har god betalningsförmåga och är intresserade av att lära sig mer om världen, resa, koppla av och shoppa.
EnglishIn urban parts of the continent, an emergent middle class is having fewer children at rates comparable with Europeans.
I befolkningstäta områden på kontinenten får den växande medelklassen färre barn, på nivåer som är jämförbara med Europa.
EnglishThey affect, above all, the middle class.
EnglishAnd the rising tide of India's spectacular economic growth has lifted over 400 million Indians into a buoyant middle class.
Och det stigande tidvattnet av Indiens spektakulära ekonomiska tillväxt har lyft över 400 miljoner Indier till en stigande medelklass.
EnglishHe was a middle-class guy.
EnglishThe perpetrators of the attacks in New York, London and Madrid were not poor; quite on the contrary, they were middle-class and highly educated.
Förövarna av attackerna i New York, London och Madrid var inte fattiga utan tillhörde tvärtom medelklassen och var högt utbildade.
EnglishAnd so to help you, perhaps you're a member of this middle class family in Baghdad -- and what you want is the best for your kids.
Och för att hjälpa er kanske ni är en familjemedlem i en medelklassfamilj i Bagdad - och det ni vill är att era barn ska få det så bra som möjligt.
EnglishThis does not only apply to this continent, although the situation here is particularly difficult, because we have a large middle class that is breaking up.
Jag tycker därför att det är beklagligt att betänkandet inte innehåller någon verklig strategi för hur detta skall förhindras.
EnglishCould this little country, like a startup in a mature industry, be the spark plug that influences a 21st century of middle-class in China and India?
Kan denna lilla nation, som en uppstickare i en mogen bransch, bli gnistan som faktiskt påverkar tvåtusentalets medelklass i Kina och Indien?
EnglishSecondly, in the past two decades, thanks to globalization, thanks to the market economy, thanks to the rise of a middle-class, we in Turkey see what I define as a rebirth of Islamic modernism.
De senaste två årtiondena kan man därutöver, tack vara globalisering, tack vare marknadsekonomi,

Synonymer (engelska) till "middle class":

middle class

Liknande översättningar för "middle class" på svenska

middle substantiv
middle adjektiv
Swedish
class substantiv
to class verb
middle name substantiv
economy class substantiv