EN

middle {substantiv}

volume_up
1. allmänt
middle (även: midst)
   We are in the middle of an exciting and demanding period in the history of Europe.
. – Vi är mitt uppe i en spännande och krävande period i Europas historia.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Det finns ingen möjlighet att ta ut ett djur på bete mitt i Engelska kanalen.
We are in the middle of a pause for reflection after the referendum defeats.
Vi befinner oss mitt i en period av eftertanke efter resultaten i folkomröstningarna.
middle
volume_up
mitten {enb. sing.} (bestämd form utrum)
This is a positive step, as we are in the middle of the programming period.
Detta är ett positivt steg, eftersom vi befinner oss i mitten av programperioden.
Parliament should have ensured it received maximum coverage in the middle of the week.
Parlamentet borde ha sett till att frågan fick maximal täckning, i mitten av veckan.
In the middle of the object, a small circle indicates the pivot point.
I mitten av objektet ser du en liten cirkel som visar rotationspunkten.
2. "waist"
middle (även: waist, waistline)

Användningsexempel för "middle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishThe broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
Det utvidgade initiativet för Mellanöstern och Nordafrika är mycket intressant.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Det är en inkörsport till marknaderna och energivägarna i Asien och Mellanöstern.
EnglishThat is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
Det är inte lätt, för kulturen i Mellanöstern grundas på annorlunda värderingar.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".
EnglishI personally welcome the opportunity to discuss the situation in the Middle East.
Jag välkomnar personligen tillfället att diskutera situationen i Mellanöstern.
EnglishSyria, as we all know, is an essential player for stability in the Middle East.
Syrien utgör som vi alla vet en viktig faktor för stabiliteten i Mellanöstern.
EnglishThe key, of course, is resolution to the intractable problem of the Middle East.
Nyckeln är naturligtvis att lösa det svårhanterliga problemet i Mellanöstern.
EnglishWe regard the Middle East as a very unstable region and a very important one.
Vi ser Mellanöstern som en mycket instabil, men samtidigt mycket viktig region.
EnglishWe see that in the Middle East, we see it in the Caucasus, and we see it in Africa.
Det ser vi i Mellanöstern, det ser vi i Kaukasus-länderna, det ser vi i Afrika.
EnglishSubsequently, we witnessed America's withdrawal from the Middle East peace process.
Därefter ser vi att Amerika drar sig tillbaka från fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishAs I have just said with respect to the Middle East, cooperation is called for.
Precis som jag just sa om Mellanöstern, har vi nu ett behov av att samarbeta.
EnglishWe must invest as much as possible in a definitive peace process in the Middle East.
Vi måste göra maximala investeringar i en definitiv fredsprocess i Mellanöstern.
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez uppfann inte den missnöjda, mellan- och underklassen i Venezuela.
English(PL) Mr President, ladies and gentlemen, we all long for peace in the Middle East.
(PL) Herr talman, mina damer och herrar! Vi längtar alla efter fred i Mellanöstern.
EnglishThe information was passed to the governments of European and Middle Eastern nations.
Informationen överlämnades till regeringarna i länder i Europa och Mellanöstern.
EnglishGood luck to Europe's credibility in the Middle East and in the Mediterranean!
(FR) Lycka till med Europas trovärdighet i Mellanöstern och Medelhavsområdet!
EnglishThe Barcelona Process should not be held hostage to the Middle East peace process.
Barcelonaprocessen skall inte vara gisslan hos fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishIn this case, the hand would move and we'd see it waving at us in Middle World.
Isåfall skulle handen röra på sig och vi skulle se den vinka åt oss i Mellanvärlden.
EnglishThat cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
Det kan helt enkelt inte vara acceptabelt när det gäller Mellanösterns framtid.

"middle-aged guy" på svenska

middle-aged guy
Swedish
  • medelålders kille
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"middle grade" på svenska

middle grade
Swedish
  • medelklass
  • mellanklass
Mera chevron_right

"middle ground" på svenska

middle ground
Swedish
  • mitten marken
  • Medelväg
Mera chevron_right