"microphone" - Svensk översättning

EN

"microphone" på svenska

volume_up
microphone {substantiv}
EN

microphone {substantiv}

volume_up
microphone (även: mike, mic)
(inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
(ohörbara kommentarer utan mikrofon och rop: ”ordningsfråga!”)
(The President cut off the speaker but the speaker continued off-microphone)
(Talmannen avbröt talaren som dock fortsatte att tala utan mikrofon)
(The President cut off Mrs Lulling, who continued to protest without a microphone)
(Ordföranden kopplade bort talaren som fortsatte att protestera utan mikrofon.)
microphone (även: mike)
volume_up
mick {utr.} [vard.] (mikrofon)

Användningsexempel för "microphone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(The President cut off Mrs Lulling, who continued to protest without a microphone)
(Ordföranden kopplade bort talaren som fortsatte att protestera utan mikrofon.)
English(inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
Ordningsfråga? (ohörbara kommentarer utan mikrofon och rop: ”ordningsfråga!”)
English(no microphone) ...problems relating to research, since I am speaking about research.
(utan mikrofon) (FR) ...problem med forskningen, eftersom jag talar om forskningen.
English(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
(Kommentar av Guy Verhofstadt med mikrofonen avstängd: ”och ni ställer er bakom De gröna”)
EnglishIn radio circles, they say that the biggest crime is to say nothing into the microphone.
I radiokretsar säger man att det största brottet är att säga ingenting i mikrofonen.
English(Microphone off until near end of first sentence) ... Liberal Democrat.
(EN) (Mikrofonen avstängd fram till slutet av första meningen) ... liberaldemokrat.
EnglishYou can speak instead of typing into any text box that contains this microphone icon.
Du kan tala istället för att skriva i en textruta som innehåller den här mikrofonikonen.
EnglishI am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
Jag får höra att om jag säger något som upprör er, då kommer mikrofonen att stängas av.
English. - (FR) (off-microphone) easily answer that question.
rådets ordförande. - (FR) (utan mikrofon) enkelt att besvara denna fråga.
EnglishIf you speak very close to your microphone most people cannot hear what you are saying.
Om ni talar så nära mikrofonen, hör flertalet av oss inte vad ni säger.
English(The President cut off the speaker but the speaker continued off-microphone)
(Talmannen avbröt talaren som dock fortsatte att tala utan mikrofon)
English(FR) (started off-microphone) ... has more than 250 regions in its 27 Member States.
(FR) (anförandet inleddes utan mikrofon) ... har fler än 250 regioner i de 27 medlemsstaterna.
EnglishMr President, (start without microphone) and yourself do not have the monopoly on infamy.
Herr ordförande, (början utan mikrofon) och ni själv har inte ensamrätt på skändligheter.
EnglishMr Cohn-Bendit, I am taking the microphone from you because I did not ask you to take the floor.
– Herr Cohn-Bendit, jag stänger av er mikrofon eftersom jag inte har gett er ordet.
EnglishIn the meantime, I understand that I need to speak further away from the microphone.
Under tiden skall jag tänka på att inte tala så nära mikrofonen.
EnglishSimply click the microphone icon or place the cursor in the text box and press Ctrl+Shift+.
Klicka bara på mikrofonikonen eller placera markören i textrutan och tryck på Ctrl+Skift+.
EnglishWould you please repeat your invitation to him to take the microphone.
Vill ni vara vänlig och upprepa er inbjudan till honom att inta platsen framför mikrofonen.
English(PL) (initially the microphone was turned off) tragic periods in the history of humanity.
(PL) (mikrofonen var avstängd till en början)... tragiska perioder i mänsklighetens historia.
English   Mr Cohn-Bendit, I am taking the microphone from you because I did not ask you to take the floor.
   – Herr Cohn-Bendit, jag stänger av er mikrofon eftersom jag inte har gett er ordet.
English   The fact is that I am now the one with the microphone that works!
   – Faktum är att jag nu är den som har en mikrofon som fungerar!

Synonymer (engelska) till "microphone":

microphone
English