"microorganism" - Svensk översättning

EN

"microorganism" på svenska

EN

microorganism {substantiv}

volume_up
1. biologi
microorganism
First of all the definition of what a micro-organism is, is complete as given in the old directive.
För det första, definitionen av vad som är en mikroorganism är fullständig i det gamla direktivet.
It can be caused by foreign microorganisms or by the immune system attacking its own tissue.
Den kan orsakas av främmande mikroorganismer eller genom att immunsystemet angriper den egna vävnaden.
Any harmful substances already produced by the microorganisms cannot be eliminated by irradiation.
De eventuella skadliga ämnen som redan har producerats av mikroorganismerna kan inte avlägsnas med bestrålning.

Användningsexempel för "microorganism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst of all the definition of what a micro-organism is, is complete as given in the old directive.
För det första, definitionen av vad som är en mikroorganism är fullständig i det gamla direktivet.
EnglishConsequently we need to ensure that the containment and safety measures taken are appropriate to the risk of the micro-organism.
Vi måste alltså säkerställa att de åtgärder som vidtas är lämpliga när man tar hänsyn till riskerna som hör samman med de olika mikroorganismerna.

Synonymer (engelska) till "microorganism":

microorganism