"microcosm" - Svensk översättning

EN

"microcosm" på svenska

volume_up
microcosm {substantiv}
EN

microcosm {substantiv}

volume_up
1. astronomi
microcosm
volume_up
mikrokosmos {neut.} (den lilla världen)
I do not need to tell you that this is a microcosm of your whole action plan for the single market.
Jag behöver inte tala om att detta är ett mikrokosmos för hela er åtgärdsplan för den inre marknaden.
I was deployed in a rural area about 80 kilometres from Kiev and saw, as any individual observer does, only a microcosm of the story across the whole country.
Jag skickades ut på landsbygden omkring 80 kilometer från Kiev och såg som varje enskild observatör endast ett mikrokosmos av det som utspelade sig i hela landet.
I will not be telling you anything new, Mr Reinfeldt, Mr Barroso, when I say that the debate on the profile of these candidates is of interest only to the Brussels microcosm.
Det är nog inga nyheter för herrarna Reinfeldt och Barroso om jag säger att diskussionen om vilken profil kandidaterna ska ha enbart intresserar det mikrokosmos som finns i Bryssel.

Användningsexempel för "microcosm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI do not need to tell you that this is a microcosm of your whole action plan for the single market.
Jag behöver inte tala om att detta är ett mikrokosmos för hela er åtgärdsplan för den inre marknaden.
EnglishIt is a multi-cultural microcosm of the whole world.
Det är en mångkulturell mikrokosm av hela världen.
EnglishBelgium is a microcosm of the entire European Union.
EnglishI suspect that in microcosm this may be one of a much larger series of problems that we shall be experiencing in the Union in the not-too-distant future.
Jag anar att detta, i miniatyr, kan vara ett i en mycket större serie problem som vi kommer att få vara med om i unionen inom en inte alltför avlägsen framtid.
EnglishI was deployed in a rural area about 80 kilometres from Kiev and saw, as any individual observer does, only a microcosm of the story across the whole country.
Jag skickades ut på landsbygden omkring 80 kilometer från Kiev och såg som varje enskild observatör endast ett mikrokosmos av det som utspelade sig i hela landet.
EnglishI will not be telling you anything new, Mr Reinfeldt, Mr Barroso, when I say that the debate on the profile of these candidates is of interest only to the Brussels microcosm.
Det är nog inga nyheter för herrarna Reinfeldt och Barroso om jag säger att diskussionen om vilken profil kandidaterna ska ha enbart intresserar det mikrokosmos som finns i Bryssel.