"microbe" - Svensk översättning

EN

"microbe" på svenska

volume_up
microbe {substantiv}
SV
EN

microbe {substantiv}

volume_up
1. biologi
microbe
In the United States alone, 9 000 people die each year of microbe-related food poisoning.
Bara i Förenta staterna dör årligen 9 000 människor av matförgiftning genom mikrober.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
Bakterier och mikrober bryter ner den om den lyfts upp från sitt syrefria tillstånd.
It has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Den har mikrober i sig vilka vanligvis förknippas med vår hud och vår mun, vår saliv.

Användningsexempel för "microbe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the United States alone, 9 000 people die each year of microbe-related food poisoning.
Bara i Förenta staterna dör årligen 9 000 människor av matförgiftning genom mikrober.
EnglishThe result of this is that the use of antibiotics is so widespread that immune strains of microbe are being born at an ever increasing rate.
Av detta följer att antibiotikaanvändningen är så omfattande att motståndskraftiga mikrobstammar föds i en accelererande takt.
EnglishAccording to Regulation (EC) No 1234/2007, poultrymeat may be sold on the international market even if it has undergone anti-microbe treatments.
Enligt förordning (EG) nr 1234/2007 kan fjäderfäkött säljas på den internationella marknaden även om det har genomgått antimikrobiell behandling.
EnglishSince the United States export only poultrymeat treated with chemical or anti-microbe substances to the EU, the Commission has, however, not honoured the resolution.
Eftersom USA bara exporterar fjäderfäkött som behandlats med kemiska eller antimikrobiella ämnen till EU, har kommissionen dock inte följt resolutionen.
EnglishThe motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.
Det förslag som diskuteras är det andra i följd där det görs försök att godkänna saluföring av fjäderfäkött för mänsklig konsumtion som behandlats med antimikrobiella ämnen.

Synonymer (engelska) till "microbe":

microbe
English