"micro" - Svensk översättning

EN

"micro" på svenska

volume_up
micro {substantiv}
SV
EN

micro {substantiv}

volume_up
1. "microcomputer", IT, vardagligt
TED-ster Bill Gates says, "I had an idea: founding the first micro-computer software company."
TED:aren Bill Gates säger, "Jag hade en idé -- att grunda det första mikrodator-mjukvaruföretaget."

Användningsexempel för "micro" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
I detta sammanhang skall särskilt EBRD: s mikrofinansieringsprogram framhävas.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Vi måste öka de medel som anslås till dessa strukturer till stöd för mikrokrediter.
EnglishThe EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
I detta sammanhang skall särskilt EBRD:s mikrofinansieringsprogram framhävas.
EnglishAs a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Det gör att de första mikrolånen kommer att börja tillhandahållas den här månaden.
EnglishFirstly, there is the whole issue of classification of these micro-organisms.
För det första har vi hela frågan om klassificering av dessa mikroorganismer.
EnglishNeoliberal policies have created enormous difficulties for micro and small enterprises.
Den nyliberala politiken har skapat enorma svårigheter för mikro- och småföretag.
EnglishWe then come to the amendments concerning biocidal products based on micro-organisms.
Och så till ändringsförslagen gällande biocidprodukter baserade på mikroorganismer.
EnglishThere needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
Man behöver göra åtskillnad mellan mikroföretag, småföretag och medelstora företag.
EnglishFinally, all of this regulation must not penalise small producers and micro-enterprises.
Slutligen får denna förordning inte försvåra för småproducenter och mikroföretag.
EnglishToday we are discussing the contained use of genetically modified micro-organisms.
Vi behandlar idag den begränsade användningen av genetiskt modifierade mikroorganismer.
EnglishMicro-credits are also an important instrument for supporting the social economy.
Mikrokrediter är dessutom ett viktigt sätt att stödja samhällsekonomin.
EnglishThe activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Mikroföretagens gränsöverskridande verksamhet är av försumbar betydelse.
EnglishDespite these reservations, I welcome the micro-credit service in Poland with open arms.
Trots dessa reservationer välkomnar jag mikrokredittjänsten i Polen med öppna armar.
EnglishThe relevance of small and micro-enterprises was recognised by the Feira European Council.
Betydelsen av små och mycket små företag erkändes av Europeiska rådet i Feira.
EnglishWidespread use of micro-credits is a good instrument for cohesion policy.
Ett utspritt bruk av mikrokrediter är ett bra instrument för sammanhållningspolitiken.
EnglishAll sizes of companies are represented - from micro to multinationals.
Alla storlekar finns representerade, från mikroföretag till multinationella företag.
EnglishDo you not think that we should also emphasise the development of micro-entities?
Tycker ni inte att vi även borde betona mikroföretagens utveckling?
EnglishMicro-management is for the Commission and Council but we do want to have oversight.
Mikroförvaltning är för kommissionen och rådet, men vi vill ha insyn.
EnglishWe should not forget that over a third of micro-enterprises are created by unemployed people.
Vi får inte glömma att mer än en tredjedel av mikroföretagen bildas av arbetslösa.
EnglishFor the first time, micro-economic reforms will be dealt with in detail.
För första gången kommer mikroekonomiska reformer att behandlas i detalj.