"Mickey Mouse" - Svensk översättning

EN

"Mickey Mouse" på svenska

EN

Mickey Mouse {egennamn}

volume_up
1. film & teve
Mickey Mouse
This is a Mickey Mouse assembly, and we are going to lose the lot.
Det här är en Musse Pigg-församling, och vi kommer att förlora alltihop.
Do you not know that there are 'Mickey Mouse' airlines in Europe?
Vet ni inte att det finns ”Musse Pigg-flygbolag” i Europa?
I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.
Jag vill inte ha en slags förstatligad Musse Pigg-bank som investerar mina eller mina väljares pengar med tvång.

Användningsexempel för "Mickey Mouse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a Mickey Mouse assembly, and we are going to lose the lot.
Det här är en Musse Pigg-församling, och vi kommer att förlora alltihop.
EnglishDo you not know that there are 'Mickey Mouse' airlines in Europe?
Vet ni inte att det finns ”Musse Pigg-flygbolag” i Europa?
EnglishDo you not know that there are 'Mickey Mouse ' airlines in Europe?
Vi har tusen öar, och många av dem har flygplatser.
EnglishI do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.
Jag vill inte ha en slags förstatligad Musse Pigg-bank som investerar mina eller mina väljares pengar med tvång.
EnglishBut there was also a time when this House was a 'Mickey Mouse parliament' which acted most irresponsibly in financial matters.
Men en gång i tiden var alltså parlamentet ett Mickey Mouse-parlament, som var mycket oansvarigt när det gällde pengar.
EnglishBut there was also a time when this House was a 'Mickey Mouse parliament ' which acted most irresponsibly in financial matters.
Men en gång i tiden var alltså parlamentet ett Mickey Mouse-parlament, som var mycket oansvarigt när det gällde pengar.
EnglishThis is a Mickey Mouse assignment.
EnglishI say 'Mickey Mouse bank', Mr Maystadt, because all I have heard from you so far is how you are going to invest money to change the weather.
Philippe Maystadt! Jag sade ”Musse Pigg-bank”, för det enda jag har hört från er hittills är att ni kommer att investera pengar för att ordna ett väderomslag.
EnglishNow you are closing down Olympic Airways because, apparently, the Greek state is financing it and there is no competition with these 'Mickey Mouse' companies.
Nu stänger ni Olympic Airways, med hänvisning till att den grekiska staten finansierar det och att det inte finns någon konkurrens med dessa ”Musse Pigg-företag”.
EnglishThe European Parliament is starting to show itself up somewhat as a kind of Mickey Mouse parliament where the President of the House himself decides who is representative of some of his opponents.
Europaparlamentet har börjat uppträda som ett slags Musse Pigg-parlament, där talmannen beslutar vem som är representativ för vissa av hans motståndare.
EnglishFor this reason I believe that Mrs Bjerregard, who has already described us as a Mickey Mouse Parliament in connection with the Fifth Action Programme, will continue to make a joke of Parliament.
Med tanke på det här tror jag att Bjerregaard, som ju i samband med det femte åtgärdsprogrammet kallade oss Kalle-Anka-parlament, även i fortsättningen kommer att göra sig lustig över oss.

Liknande översättningar för "Mickey Mouse" på svenska

mouse substantiv