"Michael" - Svensk översättning

EN

"Michael" på svenska

SV
EN

Michael {egennamn}

volume_up
Michael
Michael Schill from DYNAmore Nordic visited Luleå University of Technology on March 8, 2012.
Mikael Schill från DYNAmore Nordic Luleå tekniska universitet.

Användningsexempel för "Michael" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(Laughter) But it is that social thing that I guess attracted Michael Crichton.
(Skratt) Men det är den där sociala biten som jag antar lockade Michael Crichton.
EnglishI refer here to Michael Polyanis's great book on " The Great Transformation '.
Jag hänvisar här bara till Michael Polanyis stora bok om The Great Transformation.
EnglishI refer here to Michael Polyanis's great book on "The Great Transformation' .
Jag hänvisar här bara till Michael Polanyis stora bok om The Great Transformation .
EnglishAs Professor Michael T. Klare said recently, the era of easy oil is over.
Som professor Michael T. Klare sa nyligen är eran med lätt överkomlig olja över.
EnglishThe Bulgarian criminal justice system has not given Michael a fair trial.
Bulgariens straffrättsliga system har inte gett Michael en rättvis rättegång.
EnglishThat is something that Michael Tappin rightly remarks on in his report.
Det är något som Michael Tappin mycket riktigt konstaterar i sitt betänkande.
English- Michael Gahler and Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, on Iran (B6-0118/2004);
- B6-0118/2004 av Michael Gahler och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om Iran
EnglishI would also like to thank my colleagues Mr Joseph Daul and Mr Michael Gahler for their support.
Jag vill även tacka mina kolleger Joseph Daul och Michael Gahler för deras stöd.
EnglishMr President, the presidency of Michael Kovác came to an end at the beginning of March.
Herr ordförande! I mitten av mars tog Michal Kovacs mandatperiod slut.
EnglishMichael Tandino had bonds like this on him, coincidentally, when he was killed.
Tandino hade såna obligationer på sig när han dödades i Detroit.
EnglishIn this respect I am categorically in favour of Michael Cashman's report.
I det avseendet är jag ovillkorligen för Michael Cashmans betänkande.
EnglishYou know, the toes of the gecko, curling and uncurling like the fingers of Michael Moschen.
Ni vet, en geckoödlas tår, som viker sig och viker upp sig som Michael Moschens fingrar.
EnglishThere is this film, "White Noise," with Michael Keaton about the dead talking back to us.
Det finns en film, "White Nosie" med Michael Keaton som handlar om att de döda talar med oss.
EnglishAs Professor Michael T. Klare said recently, the era of easy oil is over.
Som alla ledamöter av parlamentet vet är detta inga nya begrepp.
EnglishMadam President, I thank Michael Cashman for the passion he has brought to this debate.
(EN) Fru talman! Jag tackar Michael Cashman för den starka lidelse som han har fört in i debatten.
EnglishMichael Crichton really was one of the first people to talk about bringing dinosaurs back to life.
Michael Crichton var verkligen en av de första som talade om att ge dinosaurier liv igen.
EnglishI am grateful to my honourable friend for what he said about Michael Graham and his staff in Belgrade.
Jag är min vän tacksam för vad han sade om Michael Graham och hans personal i Belgrad.
EnglishAnna Jobrant, soprano‚ Anna Zander Sand, mezzo; Michael Axelsson, tenor; Martin Frodlund, bass.
Anna Jobrant, sopran‚ Anna Zander Sand, mezzo; Michael Axelsson, tenor; Martin Frodlund, bas.
EnglishMr President, I, too, congratulate Michael Gahler on a well-balanced, excellent report.
(EN) Herr talman! Jag vill också gratulera Michael Gahler till ett balanserat och utmärkt betänkande.
EnglishI would like to mention in particular the case of Michael Arzinkov.
Här vill jag särskilt hänvisa till fallet med Mikhael Arzinknow.