"Mexico City" - Svensk översättning

EN

"Mexico City" på svenska

SV

"Mexico City" på engelska

EN

Mexico City {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mexico City
The year 2010 represents our last chance if we want to ensure real success in Mexico City.
År 2010 är vår sista chans om vi vill säkra en verklig framgång i Mexico City.
I hope that the Commission will champion these guidelines at the World Forum in Mexico City.
Jag hoppas att kommissionen kommer att kämpa för dessa riktlinjer vid världsforumet i Mexico City.
I wish you much success in getting its status as a human right recognised in Mexico City.
Jag önskar er lycka till i Mexico City med att få vatten erkänt som en mänsklig rättighet.
SV

Mexico City {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mexico City
År 2010 är vår sista chans om vi vill säkra en verklig framgång i Mexico City.
The year 2010 represents our last chance if we want to ensure real success in Mexico City.
Jag hoppas att kommissionen kommer att kämpa för dessa riktlinjer vid världsforumet i Mexico City.
I hope that the Commission will champion these guidelines at the World Forum in Mexico City.
Jag önskar er lycka till i Mexico City med att få vatten erkänt som en mänsklig rättighet.
I wish you much success in getting its status as a human right recognised in Mexico City.

Användningsexempel för "Mexico City" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe year 2010 represents our last chance if we want to ensure real success in Mexico City.
År 2010 är vår sista chans om vi vill säkra en verklig framgång i Mexico City.
EnglishI wish you much success in getting its status as a human right recognised in Mexico City.
Jag önskar er lycka till i Mexico City med att få vatten erkänt som en mänsklig rättighet.
EnglishNow, 563 miles from here... is a little town called Silver City, New Mexico.
90 mil härifrån ligger den lilla staden Silver City i New Mexico.
EnglishI hope that the Commission will champion these guidelines at the World Forum in Mexico City.
Jag hoppas att kommissionen kommer att kämpa för dessa riktlinjer vid världsforumet i Mexico City.
EnglishThis is where you and I are often not that far removed from each other; I too am against this Mexico City policy.
Här är ni och jag ofta inte så långt ifrån varandra. Jag är också emot denna Mexico City-policy.
EnglishI wish you much success in getting its status as a human right recognised in Mexico City.
När det gäller själva det förestående världsforumet för vatten måste vi också fundera över vilken demokratisk legitimitet det har.
EnglishIn addition to the catastrophic consequences of the Mexico City Policy, the worldwide commitment to the ICPD has been waning.
Förutom de katastrofala konsekvenserna av ”Mexico City-politiken” har världens engagemang i ICPD avtagit.
EnglishAccording to official information given by the WWC, the European Commission is fully involved in the proceedings in Mexico City.
Enligt officiella uppgifter från WWC deltar Europeiska kommissionen fullt ut i arbetet med konferensen i Mexico.
EnglishI was just recently at the American Congress in Washington in connection with a hearing concerning Mr Bush's Mexico City Policy.
Jag har just besökt den amerikanska kongressen i Washington i samband med en utfrågning om Bushs Mexico City Policy.
English. ~~~ These are all tacos eaten in Mexico City near a train station on July fifth to July sixth.
Ibland är databaserna så specifika -- Det här är tacos som jag ätit i Mexico City nära en tågstation den 5 och 6 juli.
EnglishLast year, a campaign was launched in Mexico City on subway tickets aimed at promoting the right of homosexual couples to adopt.
Förra året genomfördes en kampanj på tunnelbanebiljetter i Mexico City med målet att främja homosexuella pars rätt att adoptera.
EnglishSeveral people have already mentioned what is known as the Mexico City Policy, which would be unconstitutional in the United States.
Flera personer har redan nämnt det som är känt som ”Mexico City-politiken”, som skulle vara författningsstridig i Förenta staterna.
EnglishThis is where you and I are often not that far removed from each other; I too am against this Mexico City policy.
Djungelns lag och valet att utöva förtryck och genomföra militära ingripanden ersätter principerna och värderingarna i den internationella lagstiftningen.
EnglishIn this context, I refer in particular to the 'global gag rule', or Mexico City policy, as reinstated by President Bush.
I detta sammanhang hänvisar jag särskilt till den ”globala regeln om munkavle”, eller ”Mexico City-politiken”, som har återupptagits av president Bush.
EnglishWe declare our willingness to start this process and I hope that the march of Marcos on Mexico City will mean a breakthrough in peace.
Vi förklarar oss villiga att inleda denna process och jag hoppas att Marcos marsch mot Mexiko City kommer att innebära ett genombrott för freden.
EnglishThe organisations have chosen to steer the debates in Mexico City by establishing ‘Local Actions for a Global Challenge’ as the main theme of this forum.
Organisationerna har valt att styra debatterna i Mexico City genom att som huvudtema välja ”lokala åtgärder för en global utmaning”.
EnglishWe want these binding words to be solemnly approved by this Parliament and to be upheld at the World Water Forum in Mexico City in a few days’ time.
Vi vill att dessa bindande ord ska godkännas på allvar av parlamentet och hävdas vid världsforumet för vatten i Mexico City om några dagar.
EnglishAnyone arguing the other side of the case finds themselves increasingly isolated, and sharing a stand with President Bush and his ‘Mexico City policy’.
Alla som talar för den andra sidan av saken blir allt mer isolerade, och de intar samma ståndpunkt som president Bush i sin ”Mexico City-politik”.
EnglishNext year in Mexico City, the industrialised nations and emerging economies must come to a binding agreement with specific and ambitious targets.
Nästa år i Mexico City måste de industrialiserade nationerna och tillväxtekonomierna komma fram till ett bindande avtal med uttryckliga och ambitiösa mål.
EnglishSecond, I hope the House will send a strong message to the United States that the Mexico City Policy is unacceptable and should be abandoned.
Den förhindrar att verkligt stöd går till verkliga människor på grundval av vem som behöver tillgång till preventivmedel, familjeplanering och annan hälsovård.

Synonymer (engelska) till "Mexico City":

Mexico City

Liknande översättningar för "Mexico City" på svenska

city substantiv
port city substantiv
Swedish
principal hotel of the city substantiv
big city substantiv
Swedish
capital city substantiv
Swedish
inner city substantiv
Swedish
harbor city substantiv
Swedish
metropolitian city substantiv
model city substantiv