"mexicans" - Svensk översättning

EN

"mexicans" på svenska

volume_up
Mexican {substantiv}
SV
EN

mexicans {pluralis}

volume_up
mexicans
volume_up
mexikanerna {plur.} (bestämd form utrum)
I must say that the Mexicans fully deserve all the credit they have been given; they have done excellent work.
Jag måste säga att mexikanerna verkligen förtjänar allt beröm de har fått.
In the past Mexicans have suffered grievous violations of their human rights without the culprits being detected or punished.
Mexikanerna har tidigare fått utstå ohyggliga förgripelser mot sina mänskliga rättigheter, utan att de skyldiga har tagits fast eller bestraffats.
The agreement will therefore only be a milestone if it improves the living conditions of the overwhelming majority of Mexicans.
Avtalet kommer alltså bara att bli en milsten om levnadsförhållandena för den övervägande majoriteten av mexikanerna därmed förbättras.

Användningsexempel för "mexicans" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans.
Och, som så ofta händer i USA, blev invandring liktydigt med mexikaner.
EnglishIt is therefore not fair to claim that the Mexicans accepted the agreement a long time ago.
Det är alltså inte rättvist att påstå att mexikanarna röstade för avtalet för länge sedan.
EnglishI had bought into the single story of Mexicans and I could not have been more ashamed of myself.
Jag hade köpt den enda berättelsen om mexikaner och jag var djupt skamsen över mig själv.
English" A free trade agreement at the cost of the Mexicans ".
" Ett frihandelsavtal som mexikanarna bär fram med krökta ryggar. "
English"A free trade agreement at the cost of the Mexicans" .
"Ett frihandelsavtal som mexikanarna bär fram med krökta ryggar."
EnglishI must say that the Mexicans fully deserve all the credit they have been given; they have done excellent work.
Jag måste säga att mexikanerna verkligen förtjänar allt beröm de har fått. De gjorde ett utmärkt arbete.
EnglishHowever, it will do nothing to improve the living and working conditions of the Mexicans, on the contrary.
Däremot kommer det inte att bidra till att förbättra livs- och arbetsvillkoren för människorna i Mexiko. Det finns anledning att förvänta sig motsatsen.
EnglishThe agreement will therefore only be a milestone if it improves the living conditions of the overwhelming majority of Mexicans.
Avtalet kommer alltså bara att bli en milsten om levnadsförhållandena för den övervägande majoriteten av mexikanerna därmed förbättras.
EnglishIn the past Mexicans have suffered grievous violations of their human rights without the culprits being detected or punished.
Mexikanerna har tidigare fått utstå ohyggliga förgripelser mot sina mänskliga rättigheter, utan att de skyldiga har tagits fast eller bestraffats.
EnglishWe also expected that human rights issues would play a central role in negotiations between the Mexicans and the European Commission.
Vi förväntade oss också att frågor om de mänskliga rättigheterna skulle spela en central roll vid förhandlingar mellan mexikanerna och Europeiska kommissionen.
EnglishI realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant.
Jag insåg att jag hade blivit så innesluten i mediabevakningen av mexikaner att de hade blivit enbart en sak i mitt medvetande, de lågt stående invandrarna.
EnglishThat is why we are suggesting active abstention, and we are going to work for an agreement which, in the end, will satisfy both Mexicans and Europeans.
Därför föreslår vi en konstruktiv röstnedläggelse, och vi kommer att arbeta för att vi slutligen kommer fram till ett avtal som är tillfredsställande för mexikaner och européer.
EnglishThere were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing.
Överallt hördes ett oändligt antal historier om mexikaner som sådana som utnyttjade välfärdssystemet, smög sig över gränsen, arresterades vid gränsen och andra liknande historier.
EnglishFinally, I want to remind you that the Troika, in the Rio group, has already had a very intense session in Panama, in which Mexicans and Europeans exchanged opinions about the Chiapas problem.
Slutligen vill jag påminna er om att trojkan, i Ríogruppen, hade ett mycket intensivt möte i Panama där mexikaner och européer utbytte åsikter om Chiapasproblemet.
EnglishWe are terribly concerned when Mexicans die in the Arizona desert, but we are completely indifferent to the fact that people looking for work in Europe continually die off our coasts.
Det bekymrar oss mycket när mexikaner dör i Arizonaöknen, men däremot är vi fullständigt likgiltiga inför det faktum att personer som kommer för att söka arbete i Europa ständigt dör vid våra kuster.