"Mexican" - Svensk översättning

EN

"Mexican" på svenska

volume_up
Mexican {substantiv}
SV
EN

Mexican {adjektiv}

volume_up
1. "belonging or relating to mexiko"
You fellows haven't been feeding Tornado any Mexican food, have you?
Ni grabbar har väl inte gett Tornado...... någon mexikansk mat, hoppas jag?
Let us not turn this pause for reflection into a Mexican siesta; let us wake up a little before then.
Tankepausen får inte bli en mexikansk siesta, vi måste vakna tidigare än så.
Time for reflection, however, ladies and gentlemen, cannot, and must not, become a Mexican siesta.
Tid för eftertanke, mina damer och herrar, kan och får dock inte bli en mexikansk siesta.

Användningsexempel för "Mexican" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why we should help the Mexican authorities in this difficult struggle.
Det är därför vi bör hjälpa de mexikanska myndigheterna i den svåra kampen.
EnglishI wish our Mexican colleagues and friends a successful stay in Strasbourg.
Jag önskar att våra mexikanska kolleger får glädje av sitt besök i Strasbourg.
EnglishThe Mexican authorities also keep us informed about gender-related violence in Mexico.
De mexikanska myndigheterna håller oss också informerade om könsrelaterat våld i Mexiko.
EnglishAt least with us - the European Union - the Mexican government is respecting the rules.
Åtminstone inför oss, Europeiska unionen, respekterar den mexikanska regeringen reglerna.
EnglishAs you all know, the winner was Felipe Calderón, the current Mexican President.
Som ni vet segrade Felipe Calderón, som nu är Mexikos president.
EnglishYou fellows haven't been feeding Tornado any Mexican food, have you?
Ni grabbar har väl inte gett Tornado...... någon mexikansk mat, hoppas jag?
EnglishSince the Mexican crisis, there has been a 'moral hazard ' problem.
Sedan Tequila-krisen i Mexiko har det funnits ett moral-hazard -problem.
EnglishSince the Mexican crisis, there has been a 'moral hazard' problem.
Sedan Tequila-krisen i Mexiko har det funnits ett moral-hazard -problem.
EnglishLet us not turn this pause for reflection into a Mexican siesta; let us wake up a little before then.
Tankepausen får inte bli en mexikansk siesta, vi måste vakna tidigare än så.
EnglishTime for reflection, however, ladies and gentlemen, cannot, and must not, become a Mexican siesta.
Tid för eftertanke, mina damer och herrar, kan och får dock inte bli en mexikansk siesta.
EnglishWe worked very hard, together with the Mexican Presidency.
Vi arbetade väldigt hårt tillsammans med det mexikanska ordförandeskapet.
EnglishThis is something we owe to ourselves and to Mexican society.
Detta är vi skyldiga både oss själva och det mexikanska samhället!
EnglishAccording to the official Mexican statistics, 6 000 girls and women were killed between 1999 and 2006.
Enligt offentlig mexikansk statistik dödades 6 000 flickor och kvinnor mellan 1999 och 2006.
EnglishSome points even contradict the Mexican constitution.
På några punkter strider det rentav mot den mexikanska författningen.
EnglishWe must continue to raise these issues for the very reason that we do care about the Mexican people.
Vi måste fortsätta ta upp dessa frågor av det enkla skälet att vi bryr oss om det mexikanska folket.
EnglishA total of 4 476 women and girls, average age between 14 and 16, have disappeared in Mexican cities.
4 476 kvinnor och flickor har försvunnit från olika mexikanska städer. Medelåldern bland dem är 14–16 år.
EnglishIn fact, chocolate - " chocolatl " - is a Mexican word.
Förresten är choklad - " chocolatl " - ett mexikanskt ord.
EnglishIf it wasn't for this truck, I wouldn't be any different... than that poor Mexican bastard out there.
Om jag inte hade den här lastbilen så skulle jag inte vara annorlunda... än den mexikanske jäveln där ute.
EnglishIn fact, chocolate - "chocolatl" - is a Mexican word.
Förresten är choklad - "chocolatl" - ett mexikanskt ord.
EnglishAnd since I'm a Mexican, I can do whatever I want.
Eftersom jag är en " Mexi-kan ", kan jag göra vad jag vill.