"metropolitan" - Svensk översättning

EN

"metropolitan" på svenska

SV

"metropolitan" på engelska

EN
EN

metropolitan {adjektiv}

volume_up
metropolitan
metropolitan
metropolitan (även: met.)
SV

metropolitan {utrum}

volume_up
metropolitan
volume_up
met. {substantiv} [förk.]

Användningsexempel för "metropolitan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Beaupuy referred to it just now, in connection with the role played by metropolitan centres.
Jean-Marie Beaupuy hänvisade nyss till den i anslutning till storstädernas roll.
EnglishI'm going to actually get to one of my favorites, the Metropolitan Museum of Art in New York.
Nu kommer jag faktiskt till en av mina favoriter, Metropolitan Museum of Art i New York.
EnglishThe impact of Heathrow Airport is covered by the air quality plan of the London metropolitan area.
Flygplatsen Heathrows inverkan omfattas av planen för luftkvalitet för Londons storstadsområde.
EnglishThe new regulation also aims to give greater attention to sensitive and metropolitan areas.
I den nya förordningen eftersträvas också större uppmärksamhet mot känsliga områden och storstadsområden.
EnglishIt must not be allowed to be the case that this high degree of added value is only found in the metropolitan regions.
Det får inte bli så att detta viktiga mervärde bara finns i storstadsregionerna.
EnglishSoon, we will be left with only metropolitan district networks and high-speed links between the major cities.
Snart kommer vi bara att ha lokala stadsnät och höghastighetsförbindelser mellan de större städerna.
EnglishTo date, the tendency has been for metropolitan areas to receive the lion’s share of Union funds and resources.
Tendensen har hittills varit att storstadsområdena har erhållit lejonparten av unionens medel och resurser.
EnglishThis is still the case, particularly as regards regional capitals, or in other words local metropolitan centres.
Så är det fortfarande, särskilt i fråga om regionala huvudorter eller med andra ord lokala storstadsområden.
EnglishWith regard to the last part of the question: yes, there are metropolitan parks in many major cities of the European Union.
Med tanke på den senare delen av frågan: ja, det finns parker i storstäder i många stora städer i Europeiska unionen.
EnglishIn London, the Metropolitan Police admit that most of the organised crime is now run by a variety of ethnic gangs, many of them from EU countries.
Det är helt åtskilt från individuella kriminella som har kommit till Storbritannien med sin verksamhet.
EnglishAt present, dynamic economic and urban growth is only taking place within the largest urban centres, namely the metropolitan areas.
För närvarande äger dynamisk ekonomisk och urban tillväxt endast rum i de största städerna, nämligen storstadsområdena.
EnglishThe Commission is aware that the ambient air quality situation, particularly in metropolitan cities such as Athens, needs to be improved.
Kommissionen är medveten om att situationen i fråga om luftkvaliteten, särskilt i storstäder såsom Aten, måste förbättras.
EnglishThe Commission is aware that the ambient air quality situation, particularly in metropolitan cities such as Athens, needs to be improved.
(EN) Kommissionen är medveten om att situationen i fråga om luftkvaliteten, särskilt i storstäder såsom Aten, måste förbättras.
EnglishWithout any proof, the media have lynch-mobbed a Polish archbishop for the purpose of preventing him from becoming the Metropolitan Bishop of Warsaw.
Utan att lägga fram några bevis har medierna lynchat en polsk ärkebiskop för att hindra honom från att bli Warszawas ärkebiskop.
EnglishNor do metropolitan tobacconists understand this schizophrenic attitude at a time when they are having serious difficulties surviving.
Inte heller den mer centralt belägna tobaksindustrin begriper denna ambivalenta inställning i tider då den har allvarliga problem att överleva.
EnglishWe need, for example, to look sometimes inside cities at neighbourhood level, and sometimes beyond the boundaries of the cities, at metropolitan level.
Ibland måste vi till exempel granska städerna på insidan på grannskapsnivå, och ibland se bortom stadsgränserna, på storstadsnivå.
EnglishIn London, the Metropolitan Police admit that most of the organised crime is now run by a variety of ethnic gangs, many of them from EU countries.
I London erkänner polisen att det mesta av den organiserade brottsligheten nu styrs av flera olika etniska gäng, varav många kommer från EU-länder.
EnglishThe magnitude of inflation dispersion across euro-area countries is similar to the dispersion observed in the 14 US Metropolitan Statistical Areas.
Omfattningen av inflationsspridningen över euroområdets länder liknar den spridning som har iakttagits i de 14 statistikzonerna i Förenta staterna.
EnglishThe three main suspects wanted by the Metropolitan police - Andrei Lugovoi, Dmitry Kovtun and Vyacheslav Sokolenko - are still free in Russia.
De tre huvudmisstänkta som har efterlysts av Londonpolisen - Andrei Lugovoi, Dmitry Kovtun och Vyacheslav Sokolenko - är fortfarande på fri fot i Ryssland.
EnglishI would like to stress that not only metropolitan regions but also suburban areas and rural areas are successful in meeting cohesion goals.
Jag betonar att man inte bara i storstadsregioner utan även i förortsområden och på landsbygden är framgångsrik när det gäller att uppfylla sammanhållningsmålen.