"metro" - Svensk översättning

EN

"metro" på svenska

volume_up
metro {substantiv}
SV

"metro" på engelska

EN

metro {substantiv}

volume_up
1. transport
metro (även: subway, tube)
Kanske får vi en gång även rätt att åka tunnelbana i Bryssel.
If you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
Om du tänker åka tunnelbana kan du förbereda dig genom att studera kartor över tunnelbanan i ett antal europeiska städer.
It has no trams, no metro, not even a flyover.
Den har inga spårvagnar, ingen tunnelbana, inte ens en planskild korsning.
2. annat
metro (även: subway, tube)
SV

metro {utrum}

volume_up
metro (även: T-bana)
metro (även: underground)

Användningsexempel för "metro" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut bombs do not concern those who do not travel either by RER or by metro.
Men bomberna rör inte dem som varken tar pendeltåget eller tunnelbanan.
EnglishVain hopes, Mr Sarkozy, since you are unable to convince even the Paris metro workers.
Det är fåfänga förhoppningar herr Sarkozy, eftersom ni inte ens kan övertyga de anställda i Paris tunnelbana.
EnglishIt has no trams, no metro, not even a flyover.
Den har inga spårvagnar, ingen tunnelbana, inte ens en planskild korsning.
EnglishIf you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
Om du tänker åka tunnelbana kan du förbereda dig genom att studera kartor över tunnelbanan i ett antal europeiska städer.
EnglishPerhaps we can take the metro in Brussels.
Kanske får vi en gång även rätt att åka tunnelbana i Bryssel.
EnglishDuring the construction of the Thessaloniki Metro, important archaeological finds are regularly being discovered.
Under arbetet med byggandet av tunnelbanan i Thessaloniki påträffas hela tiden fynd som har stort arkeologiskt värde.
EnglishWhere does the Metro rail come above ground?
EnglishThis year around 200 tall pines have already been cut down in a 300 m‑by‑10 m strip near to the metro stop;
Hittills i år har nära 200 stora tallar fällts på en 300 meter lång och tio meter bred remsa i ett område nära tunnelbanestationen.
EnglishMetro just passed through the station.
EnglishIt must be said that Cora, Tesco, Auchan, Metro and the like are responsible for flooding the Hungarian market with junk they call food.
Det bör påpekas att Cora, Tesco, Auchan, Metro m.fl. är ansvariga för att ha dränkt den ungerska marknaden med skräp som de kallar livsmedel.
EnglishThis can support seasonal farmers around metro areas who are losing out because they really can't meet the year-round demand for produce.
Detta kan underlätta säsongsbundna odlare runtomkring stadsområden vilka också halkar efter då de inte riktigt kan möta året-runt behoven av grönsaker.
EnglishIn recent months, Russia has suffered several terrorist attacks, with targets ranging from the Moscow metro to domestic passenger flights.
Ryssland har utsatts för ett flertal terrorangrepp under de senaste månaderna, och målen sträcker sig från Moskvas tunnelbana till inrikes passagerarflyg.
EnglishYou only need to jump on the metro in Brussels, Paris, or take the underground in London, to realise how popular the headscarf is compared to some ten years ago.
Man behöver bara ta tunnelbanan i Bryssel, Paris eller London för att inse hur populär huvudduken är nuförtiden, i jämförelse med för tio år sedan.
EnglishYou only need to jump on the metro in Brussels, Paris, or take the underground in London, to realise how popular the headscarf is compared to some ten years ago.
Jag stöder hennes krav på att det i framtiden måste finnas klausuler för att stoppa EU-stöd i fall då kvinnors rättigheter ständigt och systematiskt överträds.
EnglishPollution of the area around airports would be greatly reduced if millions of passengers used the train or metro system to reach the airport instead of cars.
Föroreningarna av områdena runt flygplatserna skulle minskas radikalt om miljoner passagerare tog sig till flygplatsen med tåg eller tunnelbana i stället för med bil.
EnglishRailway and metro lines to airports must therefore be built in parallel with airport development, and no new international airport should be built without suitable rail links.
Järnvägar och tunnelbanor till flygplatserna måste därför byggas samtidigt som flygplatserna utökas, och inga nya internationella flygplatser bör byggas utan lämpliga järnvägsanslutningar.
EnglishThis involves the REWE, SPAR, METRO and Kaufland supermarkets, which are not taking delivery of Hungarian products in the wake of a boycott by an Austrian animal rights organisation.
Det handlar om livsmedelskedjorna REWE, SPAR, METRO och Kaufland, som vägrar ta emot leveranser av ungerska produkter till följd av en bojkott initierad av en österrikisk djurrättsorganisation.

Synonymer (engelska) till "metro":

metro