"metric" - Svensk översättning

EN

"metric" på svenska

SV
volume_up
metric {substantiv}
volume_up
metrics {substantiv}
SV
volume_up
metric ton {substantiv}
SV
EN

metric {adjektiv}

volume_up
metric

Användningsexempel för "metric" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor a family with three older children, this corresponds to 7 metric tons of alcohol per week.
Det motsvarar för en familj med tre myndiga barn dryga 7 ton alkohol i veckan.
EnglishOur preventative audio-metric testing will be made available under certain circumstances.
Vår förebyggande hörselkontroll kommer att göras tillgänglig under vissa förutsättningar.
EnglishTotal donor pledges, as I said earlier, are over 800 000 metric tonnes.
De totala biståndsåtagandena uppgår, som sagt, till över 800 000 ton.
EnglishMore than 1 000 metric tons are exported each year from the EU to other countries.
Över 1 000 ton exporteras varje år från EU till andra länder.
EnglishMany ecommerce sites monitor this metric to see if cross promotions are working.
Mĺnga e-handelswebbplatser övervakar denna statistik för att se om de gemensamma kampanjerna fungerar.
EnglishThis is an important metric that works its way into many higher level executive and shareholder reports.
Detta är viktig statistik som hamnar i flera rapporter som gĺr till högre chefer och aktieägare.
EnglishThe great game of rugby league went metric years ago.
I rugbyligan började man använda metersystemet för flera år sedan.
EnglishThe use of imperial measurements alongside metric ones has been with UK citizens for some time.
Användningen av brittiska måttenheter parallellt med metersystemet har tillämpats i Förenade kungariketunder en period.
EnglishThe FontMetric (character spacing) is exact for Monospaced fonts only; the spacing of other fonts is approximated.
FontMetric (teckenbredd) stämmer bara exakt för Monospaced Fonts, för andra teckensnitt är den ungefärlig.
EnglishI do not know what the metric equivalent is.
Jag vet inte vad det motsvarar i metersystemet.
EnglishSMEs do not require quotas, but they need a performance metric to see whether there is fair competition.
Små och medelstora företag kräver inga kvoter, men de behöver ett resultatmått för att se om det föreligger en sund konkurrens.
EnglishTotal shipments from all donors expected to be offloaded between now and July amount to 504 000 metric tonnes.
Denna kommer att åtföljas av ytterligare leveranser genom Djibouti och Berbera med hänsyn till hamnens begränsade kapacitet.
EnglishDjibouti is expected to be congested with the arrival of 600 000 metric tonnes over the next three months.
Man bedömer att det kommer att bli trängsel i Djiboutis hamn i och med att det levereras 600 000 ton under de kommande tre månaderna.
EnglishFirstly there is the metric-only directive.
EnglishIn virtually every case, when poor farmers are given a guaranteed market -- if you say, "We will buy 300 metric tons of this.
I nästan varje fall, när fattiga bönder blir garanterade en marknad -- om du säger, "Vi vill köpa 300 ton av detta."
EnglishTotal shipments from all donors expected to be offloaded between now and July amount to 504 000 metric tonnes.
De totala leveranserna från alla biståndsgivare som förväntas lastas av från och med dagens datum till och med juli, uppgår till 504 000 ton.
EnglishAccording to calculations made, closing this power station will increase carbon dioxide emissions by approximately 3.5 million metric tons per year.
Stängningen av detta aggregat ökar enligt beräkningar koldioxidutsläppen med ca 3,5 miljoner ton årligen.
EnglishIt was 23 metric tons for one liter.
EnglishIt decided at this meeting to reduce the annual catch of bluefin tuna to 13 500 metric tonnes in 2010 compared to 22 000 in 2009.
Där beslutades att den årliga fångstmängden blåfenad tonfisk skulle minskas till 13 500 ton för 2010, jämfört med 22 000 ton 2009.
EnglishHowever, the agreements on which we can now adopt a position on behalf of the EU concern transit through Switzerland for lorries of 40 metric tons.
Men de avtal som vi för EU:s del nu kan ta ställning till, handlar om transit genom Schweiz för lastbilar på 40 ton.

Synonymer (engelska) till "metric":

metric
metrics
English
metric ton
English
metric unit
English