EN

meter {substantiv}

volume_up
1. måttenhet, amerikansk engelska
meter
volume_up
meter {utr.} (längdmått)
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Det här är en sju meter hög betongmur.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
2. litteratur, amerikansk engelska, poetiskt
meter
volume_up
meter {utr.} [poet.]
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Det här är en sju meter hög betongmur.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
meter (även: metre)
volume_up
takt {utr.} [poet.]
meter (även: metre)
volume_up
versmått {neut.} [poet.]
3. amerikansk engelska
meter (även: metre)
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Det här är en sju meter hög betongmur.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
Meter-reading frequency is not defined by EU legislation.
Hur ofta mätare ska avläsas är inte fastslaget i EU-lagstiftningen.
This ranges from smart meters on the one hand to actual production by individual households.
Det gäller allt från smarta mätare till enskilda hushålls faktiska produktion.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
Ni har över huvud taget inte nämnt smarta mätare i bilar, och ändå har ni faktiskt talat om smart laddning.
meter (även: clock)
SV

meter {utrum}

volume_up
1. allmänt
meter
volume_up
metre {substantiv}
Vi har hört av experterna att vattennivåerna kan komma att stiga med en meter.
We hear from the experts that water levels could rise by up to a metre.
Är siffran 1 000 meter en godtycklig siffra, herr kommissionsledamot?
Commissioner, is the 1 000 metre figure an arbitrary figure?
Varför kan man subventionera ett fartyg på 12 meter och inte ett fartyg på 13 meter?
Why can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
meter (även: mätare, taxameter)
volume_up
meter {substantiv} [USA]
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
2. litteratur, poetiskt
meter (även: takt, versmått)
volume_up
meter {substantiv} [USA] [poet.]
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
3. "längdmått", måttenhet
meter
volume_up
meter {substantiv} [USA]
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
This is a 7- meter high reinforced concrete wall.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
The 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.

Användningsexempel för "meter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor five years the company was reading the meter but failing to send any bills.
Under fem år läste bolaget av mätaren men skickade aldrig några räkningar.
EnglishThe length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
Längden är 1,06 meter och vikten är endast 450 gram. ~~~ Och den är helt gjord i kolfiber.
EnglishIf you translate that to phone books, it's about one meter of phone books in the pile.
Om man översätter det till telefonkataloger, blir det ungefär en meterhög stapel av telefonkataloger.
EnglishMeter-reading frequency is not defined by EU legislation.
Hur ofta mätare ska avläsas är inte fastslaget i EU-lagstiftningen.
EnglishWe'll have to depend on our patented American Lights Applause-O-Meter.
Vi får lov att ta till vår patenterade applådometer.
EnglishNo, I made it for the long jump and the 100-meter.
Så jag är anmäld till längdhoppet - anmäld? - nej, jag tog mig till längdhopp och 100 meter.
EnglishThe 130 meter long pedestrian and bicycle bridge between Anderstorp and Älvsbacka in Skellefteå is now opened.
Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är nu invigd.
EnglishIt was to be 'electricity too cheap to meter '.
Den skulle bli " elektricitet som är för billig att mäta ".
EnglishIt was to be 'electricity too cheap to meter'.
Den skulle bli " elektricitet som är för billig att mäta" .
EnglishVia sensors on the four-meter long measuring station dug into the snow, information will be sent and analyzed.
Via sensorer på den fyra meter långa mätstationen som grävts ner i snön skickas information som analyseras.
EnglishThis is a 7- meter high reinforced concrete wall.
EnglishThanks to speedy action on the part of the Union - and thanks go to the Commissioner for this - the meter readers are in place.
Tack vare ett snabbt ingripande från unionen - tacka kommissionsledamoten för det - är mätaravläsarna på plats.
EnglishThe meter is alexandrine with a caesura.
EnglishThe consumer must have the option of choosing his or her service provider, which is why he or she also needs a smart meter.
Konsumenterna behöver få möjlighet att själva välja tjänsteleverantörer, och därför behöver konsumenterna också smarta mätare.
EnglishBut everyone knows quite well that even if you are carrying a dosage meter it obviously cannot show anything if it is an alpha emitter!
Alla vet ju mycket väl att om jag bär en dosimeter, kan den ju naturligtvis inte visa något, om det är en alfastrålare!
EnglishFirstly, there should be a target from 2010 onwards and then a limit from 2015 onwards of 25 micrograms per cubic meter.
För det första ska det finnas ett målvärde från och med 2010 och sedan ett gränsvärde från och med 2015 på 25 mikrogram per kubikmeter.
EnglishDuring my internship at Billerud Korsnäs in Karlsborg I was involved in a project where the benefits of an online meter investigated.
Under min praktikplats på BillerudKorsnäs i Karlsborg var jag involverad i ett projekt där nyttan av en onlinemätare utreddes.
EnglishYR: Yeah, two-meter span.
EnglishThose Member States which oppose the proposals for this directive, whether they want to or not, make that black meter turn faster.
De medlemsstater som är emot förslagen till detta direktiv, vare sig de vill det eller ej, bidrar till att den svarta mätaren rör sig fortare.
EnglishA year ago, the fuel indicator of one of these two helicopters was sent to a company called Vibro-Meter in the UK for repair.
För ett år sedan skickades bränslemätaren från en av dessa två helikoptrar för reparation till ett företag i Förenade kungariket som heter Vibro-Meter.

Synonymer (engelska) till "meter":

meter