"meteorology" - Svensk översättning

EN

"meteorology" på svenska

EN

meteorology {substantiv}

volume_up
meteorology
Klaus had read exactly 15 books on sailing and two books on meteorology.
Klaus hade läst exakt femton böcker om segling, och två om meteorologi.
Money, when invested in such areas of science as meteorology, cartography, transport, medicine, and so on, gives much more by way of a return - something of which Galileo is another example.
Meteorologi, kartografi, transporter, medicin etc.: Pengar som investeras inom dessa forskningsområden ger flerfalt igen.
Without the peaceful and effective use of space, our economies, transport systems and meteorology and our whole way of life would be impossible.
Utan det fredliga och effektiva utnyttjandet av rymden skulle våra ekonomier, transportsystem och meteorologi och hela vårt sätt att leva att omöjliggöras.

Användningsexempel för "meteorology" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEven the climate experts tell us that the very meteorology of our regions is changing.
Också klimatexperterna säger att just metreologin i våra regioner håller på att ändras.
EnglishKlaus had read exactly 15 books on sailing and two books on meteorology.
Klaus hade läst exakt femton böcker om segling, och två om meteorologi.
EnglishI have very little to add to what Commissioner Barnier has said, except perhaps to mention a slight difference of opinion over meteorology.
Jag har praktiskt taget inget att tillägga till det som kommissionär Barnier sade, utom möjligen att nämna en lätt meteorologisk meningsskiljaktighet.
EnglishWithout the peaceful and effective use of space, our economies, transport systems and meteorology and our whole way of life would be impossible.
Utan det fredliga och effektiva utnyttjandet av rymden skulle våra ekonomier, transportsystem och meteorologi och hela vårt sätt att leva att omöjliggöras.
EnglishThese missions contribute to our acquisition of knowledge, whether this concerns the observation of the earth or oceanography or meteorology by satellite.
Dessa uppdrag bidrar till vårt kunskapsförvärv, vare sig det gäller att iaktta jorden eller oceanografi eller meteorologi med hjälp av satelliter.
EnglishMoney, when invested in such areas of science as meteorology, cartography, transport, medicine, and so on, gives much more by way of a return - something of which Galileo is another example.
Meteorologi, kartografi, transporter, medicin etc.: Pengar som investeras inom dessa forskningsområden ger flerfalt igen.
EnglishMoney, when invested in such areas of science as meteorology, cartography, transport, medicine, and so on, gives much more by way of a return - something of which Galileo is another example.
Meteorologi, kartografi, transporter, medicin etc.: Pengar som investeras inom dessa forskningsområden ger flerfalt igen. Ta här också Galileo som exempel.
EnglishIt is clearly not necessary to be an expert in meteorology nor a weatherman to know that, if it does not rain in Portugal, it does not rain in certain areas of Spain either.
Det är uppenbart att det inte är nödvändigt att vara meteorologiexpert eller väderspåman för att veta att om det inte regnar i Portugal så regnar det inte i vissa områden i Spanien heller.

Synonymer (engelska) till "meteorology":

meteorology
meteorologic
meteorological