"to mete" - Svensk översättning

EN

"to mete" på svenska

SV

"mete" på engelska

EN

to mete [meted|meted] {verb}

volume_up
Minister, the brave government is not one that dares to mete out harsh punishment to companies, but one that is just as severe toward itself.
En modig regering är inte den som vågar tilldela företag hårda straff utan att var lika hård mot sig själv.
to mete (även: to distrain)
SV

mete {neutrum}

volume_up
1. sport

Användningsexempel för "to mete" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSome countries mete out a range of punishments, including the death penalty, for a person's sexual predilections.
I vissa länder utdöms till och med dödsstraff på grund av en persons sexuella läggning.
EnglishWe must overcome the dictatorship in these countries that mete out such inhumane treatment to their own people.
Vi måste besegra diktaturerna i dessa länder som utsätter det egna folket för en så omänsklig behandling.
EnglishI am glad to say that the courts in my country are independent and still able to mete out justice, even if it is posthumous.
Lyckligtvis finns det i mitt land ett oberoende rättsväsende, som ännu är i stånd att skipa rättvisa, även om den blir postum.
EnglishMinister, the brave government is not one that dares to mete out harsh punishment to companies, but one that is just as severe toward itself.
Herr minister! En modig regering är inte den som vågar tilldela företag hårda straff utan att var lika hård mot sig själv.
EnglishI call on the government of Somalia to put an end to this barbarous practice, to mete out an exemplary punishment to the perpetrators and to rehabilitate Aisha.
Jag uppmanar Somalias regering att upphöra med dessa barbariska metoder, döma förövarna till ett avskräckande straff och återupprätta Aishas heder.
EnglishThe way forward is not to call for more policemen and customs officials, or to mete out harsher punishments, or to launch a merciless crackdown on drugs-linked crop production.
Att enbart ropa efter fler poliser och tulltjänstemän, hårdare straff eller skoningslös utrotning av narkotikaodlingen i utvecklingsländerna är knappast en framkomlig väg.
EnglishYou Danes even dare to mete out the love you give according to the nationality and age of the recipient, and that is something which is really extremely disturbing from a European point of view.
Ni danskar vill till och med mäta kärleken utifrån nationalitet och ålder: detta är någonting som verkligen väcker stor bestörtning ur europeisk synvinkel.