"metaphysical" - Svensk översättning

EN

"metaphysical" på svenska

EN

metaphysical {adjektiv}

volume_up
metaphysical
We also know that today, in 'Le Monde ', UCLAF said that the control carried out was of a metaphysical nature.
Vi vet också UCLAF i dag har sagt i " Le Monde ", att den kontroll som har skett borde ha varit en metafysisk kontroll.
We also know that today, in 'Le Monde', UCLAF said that the control carried out was of a metaphysical nature.
Vi vet också UCLAF i dag har sagt i " Le Monde" , att den kontroll som har skett borde ha varit en metafysisk kontroll.
Thirdly, I hope you will give up that metaphysical position which allows you to state that you support Mr Baker's efforts without specifying exactly how you propose to do so.
För det tredje skulle jag önska att ni övergav en viss metafysisk inställning, enligt vilken ni stöder Bakers ansträngningar men aldrig säger på vilket ni sätt ni gör det.

Användningsexempel för "metaphysical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is much more than a metaphysical quotation from Hegel.
Detta är mycket mer än bara ett metafysiskt citat från Hegel.
EnglishSince this concerns our metaphysical aims and hopes, it would be good to have the EU on our side.
Eftersom detta rör våra metafysiska mål och förhoppningar skulle det vara bra om vi även hade EU på vår sida.
EnglishWe are not just talking about values in metaphysical terms.
Vi talar inte bara om värden i metafysiska termer.
EnglishWe also know that today, in 'Le Monde', UCLAF said that the control carried out was of a metaphysical nature.
Vi vet också UCLAF i dag har sagt i " Le Monde" , att den kontroll som har skett borde ha varit en metafysisk kontroll.
EnglishWe also know that today, in 'Le Monde ', UCLAF said that the control carried out was of a metaphysical nature.
Vi vet också UCLAF i dag har sagt i " Le Monde ", att den kontroll som har skett borde ha varit en metafysisk kontroll.
EnglishMr Bangemann replied, ' We must not create metaphysical problems with GMOs; placing them on the market will prove their worth '.
Bangemann svarade: " Vi skall inte skapa oss metafysiska problem med genetiskt modifierade organismer.
EnglishMr Bangemann replied, ' We must not create metaphysical problems with GMOs; placing them on the market will prove their worth'.
Bangemann svarade: " Vi skall inte skapa oss metafysiska problem med genetiskt modifierade organismer. Det är deras införande på marknaden som kommer att godkänna dem."
EnglishThirdly, I hope you will give up that metaphysical position which allows you to state that you support Mr Baker's efforts without specifying exactly how you propose to do so.
För det tredje skulle jag önska att ni övergav en viss metafysisk inställning, enligt vilken ni stöder Bakers ansträngningar men aldrig säger på vilket ni sätt ni gör det.
EnglishThirdly, I hope you will give up that metaphysical position which allows you to state that you support Mr Baker' s efforts without specifying exactly how you propose to do so.
För det tredje skulle jag önska att ni övergav en viss metafysisk inställning, enligt vilken ni stöder Bakers ansträngningar men aldrig säger på vilket ni sätt ni gör det.
EnglishThis lack of synchronisation between the physical dimension of the markets and the metaphysical political dimension could cost the process of European integration the citizens' support.
Herr talman! Denna bristande synkronisering mellan marknadernas fysik och politikens metafysik gör att det europeiska bygget riskerar att förlora medborgarnas stöd.