"metaphor" - Svensk översättning

EN

"metaphor" på svenska

volume_up
metaphor {substantiv}
EN

metaphor {substantiv}

volume_up
metaphor
This mosaic-like city was and can once more become the living metaphor for Europe.
Denna mosaikliknande stad var och kan än en gång bli en levande metafor för Europa.
However, to borrow a sporting metaphor, the ball is in the Belarus Government's court.
För att låna en metafor från idrottsvärlden, så ligger bollen nu hos Vitrysslands regering.
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
Och i den bemärkelsen är ballongflygande en vacker metafor.
It is a telling metaphor for the work she did in committee.
Detta ger en ganska träffande bild av det arbete hon uträttade i utskottet.
Låt mig välja en annan bild.
To use a metaphor: we are all broadly in agreement about the destination of our journey, but the path is very rocky.
För att använda en bild: Om resans mål är vi ju tämligen överens, men det är en mycket stenig väg vi har att vandra.
metaphor

Användningsexempel för "metaphor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis mosaic-like city was and can once more become the living metaphor for Europe.
Denna mosaikliknande stad var och kan än en gång bli en levande metafor för Europa.
English(Laughter) This formula works wherever metaphor is present.
X är lika med Y. ~~~ (Skratt) Denna formel fungerar oavsett var metaforen finns.
EnglishMetaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
Metaforen handlar inte bara om att upptäcka mönster; utan också om skapandet av mönster.
EnglishAnd I want to start by giving you some examples of visual illusion as a metaphor for rationality.
Och jag vill börja med några visuella illusioner som metaforer för rationalitet.
EnglishHowever, to borrow a sporting metaphor, the ball is in the Belarus Government's court.
För att låna en metafor från idrottsvärlden, så ligger bollen nu hos Vitrysslands regering.
EnglishBut metaphor is a way of thought before it is a way with words.
Men metaforen är ett sätt att tänka innan den blir ett sätt att uttrycka sig.
EnglishMetaphor also matters because it influences decisions by activating analogies.
Metaforen spelar också en viktig roll därför att den påverkar beslut genom att aktivera analogier.
English(Laughter) Now folks, this is not just a metaphor I'm going to give you now, it's true.
Gott folk, detta är inte en matafor som jag ger er nu, det är sant.
EnglishI should like to urge the Council, to use its own metaphor, to pedal as fast as it can.
Jag vill uppmana rådet att, för att använda rådets egen metafor, trampa så fort man bara kan.
EnglishIt is like the metaphor involving the glass: some see it as half full and others see it as half empty.
Det är som glasmetaforen: en del ser det som halvfullt och andra som halvtomt.
EnglishHow do we go from the metaphor to something more practical that we can really use every day?
Hur tar vi oss från metaforen till något mer praktiskt som vi faktiskt kan använda varje dag?
EnglishMr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.
Herr Barnier! Ni använde metaforen med en termometer och sade att den inte får gå sönder.
EnglishIt is a telling metaphor for the work she did in committee.
Detta ger en ganska träffande bild av det arbete hon uträttade i utskottet.
EnglishMetaphor matters because it's around us every day, all the time.
Metaforen spelar en viktig roll därför att den finns runtomkring oss varje dag, hela tiden.
EnglishMetaphor matters because it opens the door to discovery.
Metaforen spelar en viktig roll därför att den öppnar upp för nya upptäckter.
English(FR) Mr Tannock, I used that word by way of a metaphor, above all, to label the phenomenon.
(FR) Herr Tannock! Jag använde det ordet som en metafor, framför allt för att beteckna företeelsen.
EnglishI do wonder, however, if a thermometer is really a suitable metaphor for rating agencies.
Jag är dock inte säker på om en termometer verkligen är en lämplig metafor för kreditvärderingsinstitut.
English(Laughter) And now I can't get -- I can't shake the metaphor.
(skratt) Och nu kan jag inte -- jag blir inte kvitt metaforen.
EnglishAnd I think it's a nice metaphor also for the 21st century.
Och jag tänkte att det också är en bra metafor för 2000-talet.
EnglishAnd the journey, I believe, is a metaphor for all of our journeys.
Och resan, tror jag, är en metafor för alla våra resor.

Synonymer (engelska) till "metaphorical":

metaphorical
English