"metallurgy" - Svensk översättning

EN

"metallurgy" på svenska

volume_up
metallurgy {substantiv}
EN

metallurgy {substantiv}

volume_up
1. ingenjörsvetenskap
metallurgy
metallurgy, steel, zirconium alloys and concrete;
metallurgi, stål, zirkoniumlegeringar och betong,
Luleå University of Technology is the leading university in Europe in mining engineering and metallurgy.
Luleå tekniska universitet är det ledande universitetet i Europa inom gruvteknik och metallurgi.
Since 2004, LTU and Boliden has worked closely with respect to research and education in the field the base metal metallurgy.
Sedan 2004 har LTU och Boliden haft ett nära samarbete med avseende på forskning och utbildning inom ämnesområdet basmetallernas metallurgi.

Användningsexempel för "metallurgy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Master program will give the students an international education in the area of mining and metallurgy.
Masterprogrammet ger studenterna internationell utbildning för gruv-och mineralindustrin.
EnglishLuleå University of Technology is the leading university in Europe in mining engineering and metallurgy.
Luleå tekniska universitet är det ledande universitetet i Europa inom gruvteknik och metallurgi.
Englishmetallurgy, steel, zirconium alloys and concrete;
metallurgi, stål, zirkoniumlegeringar och betong,
EnglishGalaţi, the city I come from, has been hit by the loss of thousands of jobs from the metallurgy industry and shipyards.
Min hemstad Galaţi har drabbats hårt av att tusentals arbetstillfällen har försvunnit från metallindustrin och varven.
EnglishCenter of Advanced Mining and Metallurgy
EnglishThe group has a strong focus on industrial measurement projects particularly within the mining, aggregates and metallurgy industries.
Gruppen har ett tydligt fokus på industriella mätprojekt, särskilt inom gruv-, ballast- och metallindustri.
EnglishThe university has a strong position in education and research regarding exploration, mining, metallurgy and the environment.
Eftersom utbildningen ges helt på engelska riktar sig utbildningen även till dem som vill jobba på en internationell arbetsmarknad.
EnglishPublications Process Metallurgy
EnglishSince 2004, LTU and Boliden has worked closely with respect to research and education in the field the base metal metallurgy.
Sedan 2004 har LTU och Boliden haft ett nära samarbete med avseende på forskning och utbildning inom ämnesområdet basmetallernas metallurgi.
EnglishResearchers in Process Metallurgy will study the processes that differentiate useful metals from the less desirable so-called waste products.
Forskare inom Processmetallurgi skall studera de processer som skiljer ut användbara metaller från de mindre önskvärda så kallade slaggprodukterna.
EnglishThe extremely precarious state of the metallurgy sector is well known, as is the lack of an overall plan to revive the sector at European level.
Det oerhört osäkra tillstånd som råder inom metallindustrin är välkänt, vilket också gäller frånvaron av en övergripande plan på EU-nivå för att återuppliva industrin.
EnglishIn addition to what is presented here is more information to get through: Waste Science and Technology, Energy, Soil Mechanics and Foundation Engineering, Process Metallurgy and Applied Geology.
Utöver vad som presenteras här finns vidare information att få via: Avfallsteknik, Energiteknik, Geoteknik, Processmetallurgi och Tillämpad geologi.
EnglishBachelors degree of minimum 180 ECTS with at least 60 ECTS in the area of chemistry, chemistry engineering, rock- and mineral technology, material engineering or metallurgy.
Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: kemi, kemiteknik, berg- och mineralteknik, materialteknik eller metallurgi.