"metadata" - Svensk översättning

EN

"metadata" på svenska

volume_up
metadata {substantiv}
SV

"metadata" på engelska

EN

metadata {substantiv}

volume_up
metadata
More about file formats and metadata can be found under the category "Digital objects".
Mer läsning om filformat och metadata finns under kategorin "Digitala objekt".
Learn more about file formats and metadata and why these areas are critical for long-term preservation.
Lär dig mer om filformat och metadata och varför dessa områden är kritiska för långsiktigt bevarande.
En lättsam introduktion till metadata.
SV

metadata {utrum}

volume_up
metadata
Mer läsning om filformat och metadata finns under kategorin "Digitala objekt".
More about file formats and metadata can be found under the category "Digital objects".
Lär dig mer om filformat och metadata och varför dessa områden är kritiska för långsiktigt bevarande.
Learn more about file formats and metadata and why these areas are critical for long-term preservation.
An easy introduction to metadata.

Användningsexempel för "metadata" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMore about file formats and metadata can be found under the category "Digital objects".
Mer läsning om filformat och metadata finns under kategorin "Digitala objekt".
EnglishIn our project CODA-META (2008) a review of four tools for extracting metadata was made.
I projektet CODA-META (2008) gjordes en undersökning av fyra verktyg för metadataextrahering.
EnglishLearn more about file formats and metadata and why these areas are critical for long-term preservation.
Lär dig mer om filformat och metadata och varför dessa områden är kritiska för långsiktigt bevarande.
EnglishWhat is metadata and why is it so important?
Vad är egentligen metadata och varför är den så viktig?
EnglishNow we've got the data, plus we have metadata.
Så vi har data, och vi har dessutom metadata.
EnglishSo this is all of the meta-data information.
EnglishAn easy introduction to metadata.
EnglishTo this education the LDP Centre succeded to commit persons with very eminent knowledges in PREMIS, short for Preservation Metadata: Implementation Strategies.
Till denna utbildning lyckades LDB-centrum engagera ett antal personer med mycket framstående kunskaper inom PREMIS, som står för Preservation Metadata: Implementation Strategies.
EnglishLDP center can now offer to collect a public website, analyze, suggest improvements and create a package of the final collection with metadata for delivery to an archive.
LDB-centrum kan nu åta sig att samla in en publik webbplats, analysera, komma med förbättringsförslag innan slutlig nedtagning sker samt paketera insamling och metadata för leverans till arkiv.