"metabolism" - Svensk översättning

EN

"metabolism" på svenska

volume_up
metabolism {substantiv}
SV
SV

"metabolism" på engelska

EN

metabolism {substantiv}

volume_up
Furthermore, women have smaller lungs and a slower metabolism for carcinogenic substances.
Dessutom har kvinnor mindre lungor och en långsammare ämnesomsättning för cancerogena ämnen.
A child’ s metabolism is different from that of an adult.
Ett barns ämnesomsättning skiljer sig från en vuxens.
A child’s metabolism is different from that of an adult.
Ett barns ämnesomsättning skiljer sig från en vuxens.
metabolism
Metabolism is the processes in which nutrients are converted into energy and the building blocks that are used to produce new cell material.
Näringsämnen omvandlas till energi och byggstenar, vilka används för att tillverka nytt cellmaterial i metabolismen (ämnesomsättningen).
SV

metabolism {utrum}

volume_up
metabolism (även: ämnesomsättning)
Näringsämnen omvandlas till energi och byggstenar, vilka används för att tillverka nytt cellmaterial i metabolismen (ämnesomsättningen).
Metabolism is the processes in which nutrients are converted into energy and the building blocks that are used to produce new cell material.

Användningsexempel för "metabolism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, women have smaller lungs and a slower metabolism for carcinogenic substances.
Dessutom har kvinnor mindre lungor och en långsammare ämnesomsättning för cancerogena ämnen.
EnglishA child’ s metabolism is different from that of an adult.
Ett barns ämnesomsättning skiljer sig från en vuxens.
EnglishA child’s metabolism is different from that of an adult.
Ett barns ämnesomsättning skiljer sig från en vuxens.
EnglishAnd particularly in cities -- we could look at the whole metabolism of cities, and look at those as opportunities.
Huvudsakligen i städer... vi kan se över hela ämnesomsättningen för städer och se dem som möjligheter.
EnglishMetabolism is a complex network of chemical reactions controlled by an even more complex network involving the nervous system and various hormones.
Systemet är ett komplext nätverk av kemiska reaktioner som kontrolleras av nervsystemet och olika hormoner.
EnglishMetabolism is the processes in which nutrients are converted into energy and the building blocks that are used to produce new cell material.
Näringsämnen omvandlas till energi och byggstenar, vilka används för att tillverka nytt cellmaterial i metabolismen (ämnesomsättningen).
EnglishThe establishing of an MRL for a pharmacologically active substance requires an expensive data package of toxicology and metabolism studies.
Fastställandet av MRL-värdet för ett farmakologiskt verksamt ämne kräver ett dyrt datapaket av toxikologiska studier och metabolismstudier.
EnglishResearch into internal medicine includes projects related to diseases of the heart and vessels, but also metabolism, the liver, and the kidneys.
Forskningen inom internmedicin omfattar projekt relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl, men även ämnesomsättning, lever och njure.
EnglishIt makes sense to improve the treatment of children by increasing the research, development and approval of medicines which are suited to the metabolism of the child.
Det låter vettigt att förbättra behandlingen av barn genom att utöka forskning, utveckling och godkännande av mediciner som passar barns ämnesomsättning.
EnglishResearch in thoracic surgery at LiU focuses on cardiac metabolism in connection with surgical procedures, as well as mechanical backup hearts as support in serious heart failure.
Forskningen inom thoraxkirurgi vid LiU fokuseras på hjärtats ämnesomsättning i samband med operativa ingrepp, samt på mekaniska hjälphjärtan som stöd vid allvarliga hjärtfel.
EnglishThe creation of specific medicines for children, rather than the usual reduced dose, will be better suited to their metabolism and will provide faster and more effective treatment.
Framtagningen av särskilda läkemedel för barn i stället för att ordinera lägre doser av vanliga läkemedel passar deras ämnesomsättning bättre och ger snabbare och effektivare behandling.

Synonymer (engelska) till "metabolism":

metabolism
metabolic
English

Synonymer (svenska) till "metabolism":

metabolism