"meta tag" - Svensk översättning

EN

"meta tag" på svenska

volume_up
meta tag {substantiv}
EN

meta tag {substantiv}

volume_up
1. IT
meta tag
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Du kan ange att denna källa inte ska användas genom att lägga till en metatagg på dina webbsidor.
Användarvariabler (META-tagg) :
If you don't have access to the root of a domain, you can restrict access using the robots meta tag.
Om du inte har åtkomst till roten för en domän kan du begränsa åtkomsten med hjälp av en metatagg för sökrobotar.

Användningsexempel för "meta tag" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Om du använder metataggen robots för andra anvisningar kan du kombinera dessa.
EnglishIf we're not allowed to crawl the page, we won't be able to see and obey the meta tag on it.
Om vi inte får genomsöka en sida kan vi heller inte se och följa metataggen på den.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Du kan ange att denna källa inte ska användas genom att lägga till en metatagg på dina webbsidor.
EnglishWe found the verification meta tag, but the contents were incorrect.
Vi hittade metataggen för verifiering men innehållet var felaktigt.
EnglishIf you don't want Google to ever display a Cached link for a page, use the noarchive meta tag.
Om du vill att Google aldrig ska visa cachelagrade länkar till en sida använder du metataggen noarchive.
EnglishWe'll verify that the meta tag exists in the correct location.
Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats.
EnglishIf you don't have access to the root of a domain, you can restrict access using the robots meta tag.
Om du inte har åtkomst till roten för en domän kan du begränsa åtkomsten med hjälp av en metatagg för sökrobotar.
EnglishWebmaster Tools provides the meta tag in XHTML syntax, but you can change it to HTML; either way will work.
I verktygen för webbansvariga finns metataggen i XHTML-syntax, men du kan ändra det till HTML; båda fungerar.
EnglishMore information about meta tag verification errors.
Mer information om fel vid metataggsverifiering.
EnglishTo avoid errors, copy and paste the meta tag provided on the Verification page of Webmaster Tools.
Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in metataggen som du hittar på verifieringssidan i Verktyg för webbansvariga.
EnglishYou can use the meta tag to prevent Google from showing snippets, or you can help us pick good snippets by writing useful meta descriptions.
Du kan också hjälpa oss att välja rätt kodavsnitt genom att skapa bra metabeskrivningar.
EnglishIf you don't want searchers to be able to access a cached version of your page, use the noarchive meta tag like this:
Om du inte vill att de som söker ska kunna komma åt en cacheversion av sidan använder du metataggen noarchive så här:
EnglishNote that once you add this meta tag to your pages, it may take some time for changes to your snippets to appear in the index.
Observera att det kan ta lite tid innan utdragen syns i indexet när du lägger till denna metatagg på webbsidorna.
EnglishIf your site directs traffic to another site, we recommend using the meta tag verification method instead.
Om din webbplats omdirigerar trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifieringsmetoden med metatagg istället.
EnglishUser variables (META tag) :
EnglishTo prevent all search engines (that support the meta tag) from using this information for the page's description, use the following:
Om du vill hindra att sökmotorer (som stöder metataggen) använder denna information för webbsidans beskrivning ska du ange följande:
EnglishYou can also use the X-Robots-Tag directive, which adds Robots Exclusion Protocol (REP) meta tag support for non-HTML pages.
Du kan också använda direktivet X-Robots-Tag, som lägger till stöd för REP-metataggar (Robots Exclusion Protocol) för sidor som inte är HTML.
EnglishIf your server returns a HTTP status code other than 200(OK) for your home page, Webmaster Tools will not be able to verify that it contains the expected meta tag.
Om din server returnerar en annan HTTP-statuskod än 200(OK) för din startsida kan Verktyg för webbansvariga inte verifiera den förväntade metataggen.
EnglishGooglebot will not follow redirects for verification files; if your site redirects all traffic to another site, we recommend using meta tag verification.
Googlebot följer inte omdirigeringar för verifieringsfiler. Om din webbplats omdirigerar all trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifiering med metataggar.
EnglishIf you want your page to have a snippet in our search results, but want to prevent Google from using description information from the Open Directory Project, you can use the robots meta tag.
Om du vill att ett utdrag från sidan ska visas i sökresultatet men hindra att Google använder beskrivningsinformation från Open Directory Project kan du använda metataggen robots.

Liknande översättningar för "meta tag" på svenska

meta adjektiv
Swedish
tag substantiv
to tag verb