"met up" - Svensk översättning

EN

"met up" på svenska

volume_up
met up {perf. part.}
SV
EN

met up {perfektparticip}

volume_up
1. vardagligt
met up
volume_up
sågs {perf. part.} [vard.]

Användningsexempel för "met up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI met you up in the mountains with Ralph.
EnglishMet XiXi's moms up at the club.
EnglishUntil now we have met up with representatives of the parties in the labour market twice a year, and been engaged in a separate dialogue with the ECB.
Hittills har vi träffat arbetsmarknadens parter två gånger om året och fört en separat dialog med Europeiska centralbanken.
EnglishIn its report in 2006, the Commission identified the conditions to be met to take up the challenge: I will mention the most important of them.
I meddelandet från 2006 fastställer kommissionen de villkor som måste uppfyllas för att anta utmaningen och jag ska nämna de viktigaste av dessa.
EnglishWhilst there we also met up with some of the opposition groups, among them the National League for Democracy whose leader, as also already mentioned, is the Sakharov Prize-winner Aung San Suu Kyi.
Medan vi var där träffade vi också några av oppositionsgrupperna, bland annat Nationella demokratiförbundet, vars ledare, som också redan nämnts, är Sacharovprisvinnaren, Aung San Suu Kyi.

Liknande översättningar för "met up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb