EN

met. {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. allmänt
2. "metaphysics", fysik

Användningsexempel för "met." på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWe also want these standards to be met by products supplied by the US to Europe.
Vi vill att även produkter som kommer från USA till EU uppfyller dessa normer.
EnglishWe also met with both trade unions and electricity transmission system operators.
Vi träffade även fackföreningar och de ansvariga för elkraftsöverföringssystemen.
EnglishA number of conditions have to be met before this potential can be tapped, however.
Ett antal villkor måste dock vara uppfyllda innan denna potential kan utnyttjas.
EnglishSo far, however, the EU and its Member States have not met their obligations.
Än så länge har dock EU och dess medlemsstater inte fullgjort sina skyldigheter.
EnglishThey must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
De måste göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla dessa kriterier.
EnglishHowever, many years will go by before this demand is met at international level.
Men det kommer att dröja många år innan detta krav uppfylls på internationell nivå.
English(FI) Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August.
(FI) Herr talman! Den 8 augusti drabbades Taiwan av en katastrof av stor skala.
EnglishI have also met some Members in person in order to discuss the subject with them.
Jag har för övrigt också träffat vissa ledamöter för att diskutera frågan med dem.
EnglishThis proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
Detta lagförslag har ju fått en del kritik, inte minst från den fackliga rörelsen.
English"Freedom of Expression" is still met with death in too many places in our world.
Yttrandefrihet leder fortfarande till döden på alltför många håll i världen.
EnglishThe ECOFIN Council met on 4 December 2007 and reviewed the Lamfalussy process.
Vid sitt sammanträde den 4 december 2007 såg Ekofinrådet över Lamfalussyprocessen.
EnglishThe ECOFIN Council met on 4 December 2007 and reviewed the Lamfalussy process.
Vid sitt sammanträde den 4 december 2007 såg Ekofinrådet över Lamfalussyprocessen.
EnglishMr President, in the dim and distant past - 1963 - I met Mr Turchi's father.
Herr talman! Så långt tillbaka som 1963 lärde jag personligen känna Turchis far.
EnglishWhile we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
När vi var i Uzbekistan träffade vi också den brittiske ambassadören Craig Murray.
EnglishThere is a need for criteria that are capable of being met and put into practice.
Det finns ett behov av kriterier som kan uppfyllas och tillämpas i praktiken.
EnglishWhat that means is that, if the criteria have been met, negotiations have to start.
Detta betyder att om kriterierna har uppfyllts så måste förhandlingar påbörjas.
EnglishThe conditions set in the December European Council conclusions have been met.
Villkoren i slutsatserna från Europeiska rådets möte i december har uppfyllts.
EnglishFor example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union.
Till exempel mötte jag nyligen Australiens ambassadör för Europeiska unionen.
EnglishI am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
Det gläder mig att de mål som fastställts i kommissionens förslag har nåtts.

"metal garbage" på svenska

metal garbage
Swedish
  • metall sopor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"metal gate" på svenska

metal gate
Swedish
  • metall grind
Mera chevron_right

"metal girders" på svenska

metal girders
Swedish
  • metall balkar
  • metallbalkar
Mera chevron_right