"messengers" - Svensk översättning

EN

"messengers" på svenska

volume_up
messenger {substantiv}
SV
EN

messengers {pluralis}

volume_up
messengers
If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
Om vi måste tvista ska det vara om denna dagordning, inte om dess budbärare.
One example is Iran, where children were used as messengers in minefields.
Ett exempel är Iran, där barnen användes som budbärare i minfälten.
Therefore, we have other faces and other messengers about the added value of working together at European level.
Detta leder till att andra ansikten och budbärare kan förmedla mervärdet med att samarbeta på EU-nivå.

Användningsexempel för "messengers" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
Om vi måste tvista ska det vara om denna dagordning, inte om dess budbärare.
EnglishOne example is Iran, where children were used as messengers in minefields.
Ett exempel är Iran, där barnen användes som budbärare i minfälten.
EnglishInstead of tackling abuse the messengers were detained.
I stället för att angripa missförhållandena grips budbärarna.
EnglishTherefore, we have other faces and other messengers about the added value of working together at European level.
Detta leder till att andra ansikten och budbärare kan förmedla mervärdet med att samarbeta på EU-nivå.
EnglishThey would act as messengers, as it were: they hand over the document, fanfares are sounded, and they go their separate ways.
Dessa gör det så att säga som bud, de överlämnar urkunden, blåser fanfar, och sedan går de skilda vägar.
EnglishAs if the directive's opponents had a monopoly on protecting life and its supporters were messengers of death!
Som om de som motsätter sig direktivet hade monopol på att skydda livet och som om anhängarna av direktivet på något vis skulle medföra döden!
EnglishSend messengers to all our towns.
EnglishIn the last few days you have been sending out your messengers on horseback with the following message: 'Moi, j'ai la majorité, I have the majority'.
Under de senaste dagarna har ni skickat ut era budbärare med budskapet: Moi, j'ai la majorité - jag har en majoritet.
EnglishThey're her messengers.
EnglishWith Eurostat he has shut the stable door too late, a long time after the horses have bolted, and is looking to blame the messengers rather than resolving the problem.
I och med Eurostat har han kastat in jästen i ugnen långt efter det att brödet är färdigt, och räknar med att kunna skylla på budbäraren i stället för att lösa problemet.
EnglishWe have specifically sought to widen the definition of child competence to include messengers, spies, cooks and porters, because children in all these roles are vulnerable to risk.
Vi har särskilt sökt att bredda definitionen av barns förmåga till att omfatta budbärare, spioner, kockar och bärare, eftersom barn i alla dessa roller utsätts för risker.

Synonymer (engelska) till "messenger":

messenger
English