"to mess about" - Svensk översättning

EN

"to mess about" på svenska

EN

to mess about {verb}

volume_up
2. militärt
to mess about

Användningsexempel för "to mess about" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs it not possible at this stage of adjustment to do something about the mess left behind in Ireland?
Är det inte möjligt att göra något åt den röra som lämnades kvar på Irland i detta anpassningsskede?
EnglishI guess you could say that when Tom and I left Midland... we had a mess of theories about how to raise children.
Jag förmodar att man kan säga att när Tom och Jag lämnade Midland så hade vi skiljde meningar om hur man skulle uppfostra barn.
Englishto mess about
EnglishBy giving discharge, the majority in this Parliament has let this chance slip, and, regrettably, the Commission has once more succeeded in obtaining a licence to mess about for the next two years.
Genom att bevilja ansvarsfrihet har majoriteten i parlamentet låtit den här chansen gå förlorad. Tyvärr!
EnglishThose are two very different entities, the experiencing self and the remembering self, and getting confused between them is part of the mess about the notion of happiness.
De är två väldigt olika väsen, det upplevande självet och självet som minns och att bli förvirrad över dem är en del av rörigheten hos begreppet lycka.

Liknande översättningar för "to mess about" på svenska

about preposition
about adverb
mess substantiv