EN

mess {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mess
volume_up
röra {utr.} [bild.]
Madam President, Burma is a mess and it is now becoming a nasty mess.
Burma är i en enda röra och situationen börjar nu bli otäck.
It is a fine mess for something that seemed so simple at the outset.
Det här blivit en riktig röra av någonting som verkade så enkelt från början.
The situation must be considered a mess on the part of the Council.
Situationen måste betraktas som en röra orsakad av rådet.
Developing countries are thus paying twice for the mess caused by unregulated global capitalism.
Utvecklingsländerna betalar således två gånger för den oreda som orsakats av den oreglerade globala kapitalismen.
They then leave the mess behind to be cleaned up.
Sedan lämnar de oredan efter sig, som behöver städas upp.
When will it dawn on you that the European economic mess is precisely because of this kind of interference?
När ska ni inse att den ekonomiska oredan i EU beror just på den här sortens inblandning?
   Mr President, the gentleman, his colleagues and his staff should be cleaning up the 'No to Europe' literature and mess that is strewn around the grounds of this Parliament.
Denne gentleman, hans kolleger och personal bör städa undan det ”Nej till EU”-material och det skräp som ligger kringstrött runtom i parlamentet.
mess (även: course, dish)
mess
volume_up
gröt {utr.} [bild.]
mess
volume_up
hopkok {neut.} [bild.]
mess (även: sludge, slurry)
The European Union will become a mess if we implement the enlargement before these institutional problems have been solved.
Europeiska unionen kommer att bli en enda villervalla om vi genomför utvidgningen innan institutionella problem av den typen har lösts.
mess (även: chaos)
2. "individual"
3. militärt
4. nedsättande
mess

Användningsexempel för "mess" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Kommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra.
EnglishQuite frankly, we have got into this mess and now we are being asked to bail you out.
Uppriktigt sagt, vi har hamnat i denna röra, och nu ombeds vi att hjälpa er ut.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Fram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
EnglishThe Balkans: NATO was on the ground sorting out the mess, and the EU held meetings.
Under Balkankriget fanns Nato på plats och redde ut problemen medan EU sammanträdde.
EnglishThe Twenty-Seven are in the same mess anyway, and solidarity is not an option.
De 27 befinner sig ändå i samma röra, och solidaritet är inget alternativ.
English(NL) Mr President, the Netherlands is once again having to clean up Greece's mess!
(NL) Herr talman! Nederländerna måste än en gång städa upp efter Grekland!
EnglishIf not, the vulnerable will pay the price for a mess that they are not responsible for.
Annars får de utsatta grupperna betala för en röra som de inte bär ansvar för.
EnglishThis text drives the message home to industry: you do not mess with public money.
Den här texten ger en tydlig signal till näringslivet: fiffla inte med medborgarnas pengar!
EnglishI can understand that very well, because when you look back, you see a huge mess.
Jag kan förstå det mycket väl, eftersom det ni ser när ni ser tillbaka är en enda stor röra.
EnglishWe have got ourselves into a mess and every repressive measure risks making matters worse.
Vi har ställt till det för oss, och varje straffåtgärd riskerar att förvärra saken.
EnglishThe reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Orsaken till denna härva är inte att det är troligt att parlamentet sätter sig på tvären.
EnglishIt is a fine mess for something that seemed so simple at the outset.
Det här blivit en riktig röra av någonting som verkade så enkelt från början.
EnglishThis is a difficult situation, Mr President; it really is a real mess.
Det är en svår situation, herr talman, det är verkligen en rörig situation.
EnglishMadam President, Burma is a mess and it is now becoming a nasty mess.
Fru ordförande! Burma är i en enda röra och situationen börjar nu bli otäck.
EnglishAnd Archie Cochrane, as the camp doctor, was one of the first men in to clear up the mess.
Och Archie Cochrane, som lägerdoktor, var en av de första att gå in för att städa upp.
EnglishThe region is a mess, conflict is intensifying and the ceasefire is not being abided by.
Regionen är en enda röra, konflikten intensifieras och man håller inte fast vid eldupphör.
EnglishThe very people that have put Europe in the mess that it is in want more power for themselves.
De personer som har försatt EU i denna besvärliga situation vill själva ha mer makt.
EnglishThat is a sin from the past; the company concerned has gone and the mess needs to be cleaned up.
Den hävdar att verksamheten är säker, och den skapar stora röda avfallsdammar.
EnglishSome of our Member States make a mess of their own registers.
Vissa av våra medlemsstater slarvar till och med själva oerhört med sina register.
EnglishI believe that we are going to fail if we believe that growth will get us out of this mess.
Jag tror att vi kommer att misslyckas om vi tror att tillväxten skall ta oss ur denna knipa.