EN

mesh {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mesh (även: stitches, strands)
mesh (även: meshwork, net, network)
mesh (även: yarn)
2. "in network"
mesh
volume_up
maska {utr.} (i nät)
Examples include the introduction of square mesh legislation.
Exemplen inbegriper införandet av lagstiftningen om kvadratiska maskor.
One possible way of reducing catches of juveniles is to use nets with a larger mesh size.
En möjlighet att minska fångsten av ungfisk är att man använder nät med större maskor.
The certified ‘EC gauge’ which is now being used as a result of the Commission Regulation is known as the ‘Omega mesh gauge’.
Det certifierade ”EG-mätverktyget” som har börjat användas till följd av EU-kommissionens förordning går under benämningen elektroniskt mätverktyg för maskor (Omega).

Användningsexempel för "mesh" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor example, it is difficult to find the appropriate mesh size in mixed fisheries.
Det är exempelvis svårt att hitta en lämplig maskstorlek för blandade fisken.
EnglishUsing nets with 70 mm mesh, hake of around 25 cm and upwards in length are caught.
Med en maskstorlek om 70 mm fångas kummel från och med cirka 25 cm längd.
EnglishThis report also requires technical changes: to the mesh size of nets.
I betänkandet krävs även tekniska förändringar - i fråga om nätens maskstorlek.
English100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
En maskstorlek om 100 mm däremot gör att kummel från och med 40 cm fastnar i näten.
EnglishThe Commission document does not mesh with European competition policy.
Kommissionsakten överensstämmer inte med den europeiska konkurrenspolitiken.
EnglishMesh sizes have been increased, especially for cephalopods, from 65 mm to 70 mm.
Maskstorleken har bl.a. för bläckfisk ökats från 65 mm till 70 mm.
EnglishOne possible way of reducing catches of juveniles is to use nets with a larger mesh size.
En möjlighet att minska fångsten av ungfisk är att man använder nät med större maskor.
EnglishThis is intended to create an incentive to fish with larger-mesh, more selective nets.
Därigenom vill vi uppmuntra till fiske med större, mer selektiva nät.
EnglishMarine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
Bland annat kan sjöfåglar fastna som bifångst i de finmaskiga näten.
EnglishI speak from personal experience of the discussions on mesh sizes.
Jag talar av egen erfarenhet när vi diskuterar storleken på nätmaskor.
EnglishExamples include the introduction of square mesh legislation.
Exemplen inbegriper införandet av lagstiftningen om kvadratiska maskor.
EnglishNinety millimetres should be the minimum mesh size in order to protect nursery areas and reduce discards.
I år har fiske med drivgarn förbjudits på vatten som är djupare än 200 meter.
EnglishI believe that we must increase mesh size to prevent unnecessary discarding of juvenile fish.
Jag anser att vi måste öka maskstorleken för att förhindra att man i onödan kastar bort ung fisk.
EnglishOur experience has shown that over a longer period a larger mesh size means more adult fish.
Våra erfarenheter visar att större maskstorlekar över en längre tidsperiod leder till fler vuxna fiskar.
EnglishYou can provide compensation by increasing engine power, so that the mesh size is not so critical.
Man kan kompensera genom att öka motorkraften, så att maskornas storlek inte har så stor betydelse.
EnglishI am aware that increasing the size of the mesh entails short-term losses as regards catch weight.
Jag är klar över att en ökning av maskstorleken medför förluster i fråga om fångstvikten på kort sikt.
EnglishWe must therefore ensure that, where nets are concerned, mesh sizes are adjusted in accordance with these minimum sizes.
Vi måste då se till att maskorna i näten anpassas efter dessa minimistorlekar.
EnglishWe must support minimum landing and the square mesh panel.
Vi måste stödja minsta landningskvoter och fyrkantmasknät.
EnglishI voted for amendment 5CP in relation to mesh sizes.
Jag röstade för ändringsförslag 5 CP i fråga om maskstorlekar.
EnglishMesh sizes for fixed gears must be harmonised.
Maskstorlekar för fasta redskap måste harmoniseras.