"Merry Christmas" - Svensk översättning

EN

"Merry Christmas" på svenska

SV
EN

Merry Christmas {interjektion}

volume_up
Merry Christmas
I should like to wish both him and the House as a whole a merry Christmas.
Låt mig önska honom och hela kammaren en god jul.
Ladies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
Ärade kolleger, jag önskar er alla och envar en god jul och ett gott nytt år.
Congratulations, Prime Minister Sócrates, and a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jag gratulerar er och önskar er en god jul och ett gott nytt år.

Användningsexempel för "Merry Christmas" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
Ärade kolleger, jag önskar er alla och envar en god jul och ett gott nytt år.
EnglishI think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Jag anser att vi alla förtjänar en klapp på axeln och önskar er en god jul.
EnglishI think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Med de senaste kompromissförslagen har direktivet verkligen gjort framsteg i rätt riktning.
EnglishI, too, would like to thank both rapporteurs and wish you a Merry Christmas.
Även jag vill tacka de båda föredragandena och önska er en god jul.
EnglishCongratulations, Prime Minister Sócrates, and a Merry Christmas and a Happy New Year.
Premiärminister José Sócrates! Jag gratulerar er och önskar er en god jul och ett gott nytt år.
EnglishMr President, you have had the chance to wish us all a Merry Christmas and Happy New Year.
Herr ordförande! Ni önskade oss alla god jul och gott nytt år.
EnglishFinally, I wish everybody a Merry Christmas and a happy New Year.
Slutligen önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år.
EnglishMr President, I wish you and all your colleagues a merry Christmas and all the best for 1999.
För övrigt, herr ordförande, så önskar jag er och alla kolleger en god jul och ett gott nytt år 1999.
EnglishFinally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.
Låt mig slutligen önska er alla god jul och gott nytt år.
EnglishI should like to wish both him and the House as a whole a merry Christmas.
Låt mig önska honom och hela kammaren en god jul.
EnglishI would like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jag vill önska alla en god jul och ett gott nytt år.
EnglishI wish you all a Merry Christmas and a good beginning to what will, hopefully, be a prosperous 2011.
Jag önskar er alla en god jul och en god början på vad som förhoppningsvis ska bli ett lyckosamt 2011.
EnglishMadam President, I would like to wish you Merry Christmas as well.
(EN) Fru talman! Jag vill önska även er en god jul.
EnglishLadies and gentlemen, I wish you a Merry Christmas in a Europe that is not yet entirely disciplinary in nature.
Mina kära kolleger. Jag önskar er en god jul i ett Europa som ännu inte är helt disciplinärt.
EnglishI am sure the House would like to join me in wishing you too a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jag tror att jag i min tur för kammarens räkning kan ge er våra bästa önskningar inför helgerna i årsslutet.
EnglishI would also like to take the opportunity to wish all those present in the Chamber a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jag vill också passa på att önska alla närvarande i kammaren en god jul och ett gott nytt år.
EnglishFinally, may I too congratulate Mr Markov and wish everyone a Merry Christmas and an Innovative New Year.
Avslutningsvis vill också jag gratulera Markov och önska er alla en god jul och ett verkligt innovativt nytt år.
EnglishI wish you all a merry Christmas and a very good 2007.
Jag önskar er alla en god jul och ett gott 2007.
EnglishI wish you and members of the conciliation delegation, and the Commissioner and her staff, a merry Christmas.
Jag önskar er och ledamöterna i delegationen till förlikningskommittén, och kommissionären och hennes personal, en god jul.
EnglishI wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year and hope that we will all meet again next year in good health.
Jag önskar alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi alla återser varandra nästa år med hälsan i behåll!

Liknande översättningar för "Merry Christmas" på svenska

merry adjektiv
Lär dig andra ord