EN

merry {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
They were feeling despair, they were feeling, "Well, it doesn't matter what we do; eat, drink and be merry, for tomorrow we die.
. ~~~ De kände: "Det spelar ändå ingen roll vad vi gör, äta, drick och var glad, för i morgon dör vi.
2. brittisk engelska, vardagligt
merry
volume_up
onykter {adj.} [vard.]
merry

Användningsexempel för "merry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
Ärade kolleger, jag önskar er alla och envar en god jul och ett gott nytt år.
EnglishI think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Jag anser att vi alla förtjänar en klapp på axeln och önskar er en god jul.
EnglishA merry hunt you've led us on...... and now we find you feasting and... and smoking!
En trevlig liten jakt ni let oss på...... och nu hittar vi er festandes och... och röker!
EnglishSuch is the self-defeating merry-go-round that is this regulation-crazed European Union.
Sådan är den kontraproduktiva karusellen i det lagstiftningsfixerade EU.
EnglishI think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Med de senaste kompromissförslagen har direktivet verkligen gjort framsteg i rätt riktning.
EnglishI, too, would like to thank both rapporteurs and wish you a Merry Christmas.
Även jag vill tacka de båda föredragandena och önska er en god jul.
English♫ ♫ Everyone's out in merry Manhattan in January ♫ (Whistling) Everyone!
♫ ♫ Alla är ute på glada Manhattan i Januari ♫ (Visslingar) Allihopa!
EnglishCongratulations, Prime Minister Sócrates, and a Merry Christmas and a Happy New Year.
Premiärminister José Sócrates! Jag gratulerar er och önskar er en god jul och ett gott nytt år.
EnglishHowever, I hope you will make all our Christmases merry and bright.
Jag hoppas dock att ni kommer att göra alla våra jular goda och ljusa.
EnglishIt goes without saying that the banks cannot be allowed to lead Parliament on a merry dance any longer.
Bankerna kan naturligtvis inte tillåtas föra parlamentet bakom ljuset längre.
EnglishHowever, I hope you will make all our Christmases merry and bright.
Subsidiaritetsprotokollet erbjuder kommissionen ett tillfälle att göra något modigt och nytt.
EnglishMr President, you have had the chance to wish us all a Merry Christmas and Happy New Year.
Herr ordförande! Ni önskade oss alla god jul och gott nytt år.
EnglishThis is a merry-go-round invented by the company Roundabout, which pumps water as kids play.
Det här är en karusell skapad av företaget Roundabout, som pumpar vatten medans barn leker.
EnglishFinally, I wish everybody a Merry Christmas and a happy New Year.
Slutligen önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år.
EnglishMr President, I wish you and all your colleagues a merry Christmas and all the best for 1999.
För övrigt, herr ordförande, så önskar jag er och alla kolleger en god jul och ett gott nytt år 1999.
EnglishFinally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.
Låt mig slutligen önska er alla god jul och gott nytt år.
EnglishWe are back on the same old merry-go-round, it is just not on.
Den gamla fåran skall plogas upp igen, man vill återigen slå in på gamla vägar, men det går inte!
EnglishI should like to wish both him and the House as a whole a merry Christmas.
Låt mig önska honom och hela kammaren en god jul.
EnglishI would like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jag vill önska alla en god jul och ett gott nytt år.
EnglishI wish you all a Merry Christmas and a good beginning to what will, hopefully, be a prosperous 2011.
Jag önskar er alla en god jul och en god början på vad som förhoppningsvis ska bli ett lyckosamt 2011.