"merger" - Svensk översättning

EN

"merger" på svenska

volume_up
merger {substantiv}
EN

merger {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
merger
The honourable Member was concerned that a merger could lead to upwards pressure on trading prices.
Den ärade ledamoten oroade sig för att en fusion skulle kunna pressa upp kontraktspriserna.
As far as this merger is concerned, this is a field with many problems.
När det gäller denna fusion är detta ett område med många problem.
Subject: Merger between Suez and Gaz de France
Angående: Fusion mellan Suez och Gaz de France
merger (även: merging)
 Is such a merger envisaged and which units are really affected?
 Övervägs en sådan sammanslagning och vilka enheter gäller detta i praktiken?
There is no reason for requiring a merger in this context.
Det finns ingen orsak att kräva en sammanslagning i detta sammanhang.
We should not only be discussing whether a merger should take place.
Vi bör diskutera en eventuell sammanslagning.

Användningsexempel för "merger" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn June this year, the Commission decided to block the merger of WorldCom Inc.
I juni i år beslutade kommissionen att förhindra ett samgående mellan WorldCom Inc.
EnglishReporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (
EnglishThe world around is changing, which places new demands on EU merger control.
Omvärlden förändras, vilket ställer nya krav också på EU:s fusionskontroll.
EnglishBrussels must ensure equal treatment, whatever the background to a merger might be.
Bryssel måste garantera likabehandling, oavsett bakgrunden till fusionen.
EnglishThey may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Dessa parter kan exempelvis påverkas negativt om fusionen senare ställs in.
EnglishThe Commission's decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishThe hearing on this merger is taking place today and tomorrow in Brussels.
Utfrågningen om denna koncentration äger rum i dag och i morgon i Bryssel.
EnglishThe Commission' s decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishFourthly, the merger must bring added benefits when it comes to furthering the public interest.
För det fjärde: Koncentrationen skall bidra till att främja allmänna intressen.
EnglishAny merger conferring a certain advantage over competitors would fall within the new definition.
Jag anser följaktligen att det skulle vara bättre att inte utvidga definitionen.
English Is such a merger envisaged and which units are really affected?
 Övervägs en sådan sammanslagning och vilka enheter gäller detta i praktiken?
EnglishI am thinking in particular of the way in which the Commission assesses a given merger proposal.
Jag tänker särskilt på hur kommissionen bedömer förslag om sammanslagningar.
EnglishWe also await the consultation on Merger Regulation No 4064/89.
Vi emotser även samråd om förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer.
EnglishWe also await the consultation on Merger Regulation No 4064/ 89.
Vi emotser även samråd om förordning 4064 / 89 om kontroll av företagskoncentrationer.
EnglishAs far as this merger is concerned, this is a field with many problems.
När det gäller denna fusion är detta ett område med många problem.
EnglishWell, in the Netherlands the Commission blocked a large-scale merger.
I Nederländerna har kommissionen motsatt sig en stark koncentration.
EnglishWe need a new merger control and a new competition policy.
Vi behöver en ny kontrollfunktion för sammanslagningar och en ny konkurrenspolitik.
EnglishEMU protects the profits of the monopolies and facilitates privatisation and merger.
EMU handlar om att skydda monopolföretagens vinster och underlätta privatiseringar och fusionsaffärer.
EnglishThe parties have to fully comply with the commitments in order to legally implement the merger.
Parterna måste fullgöra sina åtaganden till fullo för att juridiskt kunna genomföra fusionen.
EnglishIf it is considered detrimental to competition, a merger may be forbidden totally or partially.
Om det kan antas att ett samgående kan skada konkurrensen kan det förbjudas helt eller delvis.

Synonymer (engelska) till "merger":

merger