EN

mere {adjektiv}

volume_up
However, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
Men att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
The Terni plant is not a mere factory; it is an integral part of the town.
Terni-anläggningen är inte bara en fabrik, den är en integrerad del av staden.
The Crisis Committee was completely unaware and Europe is a mere spectator.
Kriskommittén var fullständigt omedveten om att Europa bara är en åskådare.
Mere education and responsibility are not enough even in the western world.
Endast utbildning och ansvar är inte tillräckligt ens i västvärlden.
Extradition has been reduced to a mere bureaucratic formality.
Utlämnning har reducerats till endast en byråkratisk formalitet.
It is a mere 0.2% of the oil revenue and the total international aid to Nigeria.
Vårt stöd utgör endast 0,2 procent av oljeintäkterna och det totala internationella stödet till Nigeria.
Does it believe that giving discharge to the Commission is a mere formality?
Tror de att kommissionens ansvarsfrihet är en ren formsak?
Making proposals as a mere publicity stunt is also a form of populism.
Att lägga fram förslag som en ren marknadsföringsploj är också ett slags populism.
So for me, promoting wilderness tourism is a mere contradiction of the term 'wilderness'.
För mig är alltså främjande av vildmarksturism en ren motsägelse av begreppet vildmark.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Blott att identifiera den tredje parten kan ofta ta lång tid och vara tidsödande.
Fisheries must no longer be regarded as a mere appendage of agriculture.
Fiskeriet får inte längre betraktas som blott ett bihang till jordbruket.
So we should hardly be surprised by the mere stealing of an election through wholesale electoral fraud.
Därför borde vi knappast bli förvånade av blott en valstöld genom utbrett valfusk.

Användningsexempel för "mere" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours .
EnglishThe mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Blott att identifiera den tredje parten kan ofta ta lång tid och vara tidsödande.
EnglishEurope cannot be reduced to mere percentages, and in particular not to 1% of GDP.
EU kan inte reduceras till procentsatser, särskilt inte till 1 procent av BNP.
EnglishMere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.
Enbart verbal kritik av totalitära och diktatoriska regimer är inte längre nog.
EnglishMr President, the problem we are coping with is not a mere Russia-Ukraine dispute.
(EN) Herr talman! Problemet gäller inte bara en dispyt mellan Ryssland och Ukraina.
EnglishRather than being bogged down in mere politics, let us look to the bigger picture.
Låt oss se ett större sammanhang i stället för att gräva ned oss i politiken.
EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Att klassificera det som hände som en krigshandling är inte bara en semantisk fråga.
EnglishIt is therefore up to us to ensure that it is not just another mere project.
Det är därför upp till oss att se till att det inte bara blir ännu ett projekt.
EnglishIn a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Klimatförändringarna på Balikonferensen var kort sagt bara fönsterskyltning.
EnglishThis must not be transformed into a mere ceremony with the vaguest of declarations.
Detta får inte förvandlas till enbart en ceremoni med fluffiga deklarationer.
EnglishIt will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
Portugal förvandlas rätt och slätt till ett protektorat för EU:s stormakter.
EnglishSuch prognoses were, however, dismissed at that time as mere prophesies of doom.
Men sådana prognoser avfärdades vid den tiden som rena domedagsprofetior.
EnglishHowever, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
Men att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
EnglishThe Terni plant is not a mere factory; it is an integral part of the town.
Terni-anläggningen är inte bara en fabrik, den är en integrerad del av staden.
EnglishI am convinced that the subject of beef labelling is no mere technical issue.
Jag är övertygad om att frågan om märkning av nötkött inte är en enkel teknisk fråga.
EnglishRather than mere words, what is needed is a real change in the content of policies.
I stället för bara ord behövs en verklig förändring av politikens innehåll.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Om det bara handlar om rena åsikter så anses dessa naturligtvis inte vara reklam.
EnglishA mere requirement for correct use does not guarantee the welfare of the animals.
Enbart krav på korrekt användning garanterar inte djurens välbefinnande.
EnglishLet us prove that the summit on unemployment will have been more than a mere summit.
Vi måste bevisa att sysselsättningstoppmötet är mer än ett enkelt toppmöte.

"mere glance at" på svenska

mere glance at
Swedish
  • bara blick på
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mere glimpse" på svenska

mere glimpse
Swedish
  • bara glimt
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "mere":

mere
English
merely