"merciless" - Svensk översättning

EN

"merciless" på svenska

EN

merciless {adjektiv}

volume_up
He had been known as a merciless avenger by many, even though he had been seeking justice, not revenge.
Han hade blivit känd för många som en skoningslös hämnare, trots att det han sökte var rättvisa och inte hämnd.
The European Commission underlined the importance of the merciless battle with this pressing problem.
Europeiska kommissionen framhävde vikten av att föra en skoningslös kamp mot detta akuta problem.
To prevent corruption and merciless speculation in all its forms, help should not be given to just anyone, anywhere.
För att förhindra korruption och skoningslös spekulation i alla dess former kan man inte hjälpa alla överallt.
This would lead to merciless distortions of competition, which small farmers would have absolutely no chance of withstanding.
Det skulle leda till en obarmhärtig snedvridning av konkurrensen som de små bönderna aldrig skulle klara.
Mr Blair, who is even more merciless, tells us that the attack on Afghanistan was carried out as the moral basis for the forthcoming attack on Iraq.
Herr Blair, som är ännu mer obarmhärtig, talar om för oss att attacken mot Afghanistan genomfördes som moralisk grund för den kommande attacken mot Irak.

Användningsexempel för "merciless" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRegrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
Beklagligt nog har vädret varit obarmhärtigt i andra europeiska länder i sommar.
EnglishIn his investiture speech, Mr Santer committed himself to leading a merciless fight against fraud.
Santer lovade i sitt anförande, då han tillsattes att bekämpa bedrägeriet med alla medel.
EnglishThe European Commission underlined the importance of the merciless battle with this pressing problem.
Europeiska kommissionen framhävde vikten av att föra en skoningslös kamp mot detta akuta problem.
EnglishIn order to curb the merciless overfishing, it is important to introduce a control and enforcement scheme.
För att stävja det hänsynslösa överfisket är det viktigt att införa en kontroll- och tillsynsplan.
EnglishIt is patently obvious that this will be a merciless blow which will fall hardest on the sparsely-populated counties.
Att detta obarmhärtigt slår hårdast mot glesbygdslänen är uppenbart.
EnglishIt is not citizens but the merciless implementation of a neoliberal viewpoint that have been central.
Det är inte medborgarna utan det hänsynslösa genomförandet av en nyliberal ståndpunkt som har varit det centrala.
EnglishHe had been known as a merciless avenger by many, even though he had been seeking justice, not revenge.
Han hade blivit känd för många som en skoningslös hämnare, trots att det han sökte var rättvisa och inte hämnd.
EnglishNeither will we achieve anything by satisfying ourselves with a vague plan to relax this merciless blockade.
Vi kommer inte heller att uppnå något genom att nöja oss med en vag plan för att lätta på denna skoningslösa blockad.
EnglishTo prevent corruption and merciless speculation in all its forms, help should not be given to just anyone, anywhere.
För att förhindra korruption och skoningslös spekulation i alla dess former kan man inte hjälpa alla överallt.
EnglishFerocious mercenaries and warriors... from all brute nations... bent on merciless... destruction... conquest.
Vildsinta legosoldater och krigare... från ociviliserade länder... med endast råhet... förstörelse... och seger i sinnet.
EnglishThis would lead to merciless distortions of competition, which small farmers would have absolutely no chance of withstanding.
Det skulle leda till en obarmhärtig snedvridning av konkurrensen som de små bönderna aldrig skulle klara.
EnglishMilitary action against this merciless tyrant is not only fully justified; it is even a bounden duty.
Ett militärt ingripande mot denna hänsynslösa tyrann är inte bara fullständigt berättigat, utan det är till och med en skyldighet.
EnglishIn the merciless price war that is currently raging, companies are using outrageous methods to improve their profit margins.
I det skoningslösa priskrig som pågår för närvarande använder företag upprörande metoder för att förbättra sina vinstmarginaler.
EnglishNor does she deny that illegal immigration must be tackled with great severity, but this severe approach must not be indiscriminately merciless.
Hon bestrider inte att människosmugglingen måste beivras strängt, men man får inte vara sträng utan urskillning.
EnglishIn that way, we can shut the press up, which is merciless and scents blood every year when the Court of Auditors produces its report.
På det viset kan vi få tyst på pressen som blir som galen och känner lukten av blod vartenda år när revisionsrätten kommer med sin rapport.
EnglishJustice can be merciless towards the poor who are unable to pay a tax or a fine, and will even go so far as to seize their meagre belongings.
Rättvisan vet att vara skoningslös mot fattiga som inte kan betala en avgift eller böter, och går så långt som till att beslagta deras ynka ägodelar.
EnglishThe result of this is merciless competition to undercut in social terms, in environmental terms, and as regards protection in the workplace.
Resultaten av detta är skoningslös konkurrens som leder till underminering i social och miljömässig bemärkelse och när det gäller skydd på arbetsplatser.
EnglishBy deliberately arranging for the dollar to fall in relation to the euro, the United States is waging a merciless economic war on the European Union.
Förenta staterna sänker med avsikt dollarns värde i förhållande till euron och för därmed ett skoningslöst ekonomiskt krig mot Europeiska unionen.
EnglishMr Blair, who is even more merciless, tells us that the attack on Afghanistan was carried out as the moral basis for the forthcoming attack on Iraq.
Herr Blair, som är ännu mer obarmhärtig, talar om för oss att attacken mot Afghanistan genomfördes som moralisk grund för den kommande attacken mot Irak.
EnglishCongo is extremely vulnerable to merciless neighbouring countries, which by military force are systematically robbing the country of its principal sources of income.
Kongo är ytterst sårbart för hänsynslösa grannländer som med militärt våld systematiskt berövar landet på dess viktigaste inkomstkällor.

Synonymer (engelska) till "merciless":

merciless
English
mercilessly