"merchandise" - Svensk översättning

EN

"merchandise" på svenska

SV
EN

merchandise {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
Does it amount to freely circulating merchandise?
Är det liktydigt med en handelsvara som kan cirkulera fritt?
Waste on the green list for recovery is traded as merchandise within the OECD and in the EU.
Avfall på den " gröna " listan till återvinning köps och säljs som en handelsvara i OECD och EU.
Whether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
Oavsett vad vi tycker om det är avfall en handelsvara, och det är så vi måste se på saken.

Användningsexempel för "merchandise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll I will say is that I will wait until I see the merchandise before I pass judgement.
Jag vill bara säga att jag personligen väntar med min bedömning tills jag har bevis.
EnglishWhether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
Oavsett vad vi tycker om det är avfall en handelsvara, och det är så vi måste se på saken.
EnglishIt is essentially about treating people as if they were nothing more than merchandise.
Det handlar främst om att behandla människor som om det endast handlar om handelsvaror.
EnglishTransporting one kind of merchandise can be very different from transporting another.
Att frakta en typ av varor kan vara väldigt annorlunda i jämförelse med att frakta andra.
EnglishThe first and most important rule of gunrunning is never get shot with your own merchandise.
Den första och viktigaste regeln är att inte bli skjuten med sina egna varor.
EnglishWhether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
Dessutom handlar mer än 50 procent av texten om transport av avfall utanför Europeiska unionen.
EnglishWaste on the green list for recovery is traded as merchandise within the OECD and in the EU.
Avfall på den " gröna" listan till återvinning köps och säljs som en handelsvara i OECD och EU.
EnglishWaste on the green list for recovery is traded as merchandise within the OECD and in the EU.
Avfall på den " gröna " listan till återvinning köps och säljs som en handelsvara i OECD och EU.
EnglishDoes it amount to freely circulating merchandise?
Är det liktydigt med en handelsvara som kan cirkulera fritt?
EnglishAny merchandise you take, I get to look at and cherry-pick.
Tar du grejer, får jag titta på dem och välja.
EnglishBlood is not an item of merchandise like any other.
EnglishWe have faith in our merchandise.
EnglishWe are talking merchandise.
EnglishThese agents hand over their protégés to the highest bidder, like common merchandise, after having whipped up competition for the players' signatures in order to raise the bidding.
Dessa agenter säljer idrottsmännen till högstbjudande - såsom banala varor - efter att ha auktionerat ut dem.
EnglishWill the Commission ensure that this regulation is amended in order to guarantee the free movement of goods and merchandise between the EU and Croatia?
Kommer kommissionen att se till att denna bestämmelse ändras, för att säkra den fria rörlighet för gods och varor som gäller mellan EU och Kroatien?
EnglishI have therefore voted for the motion, in the hope, however, that, in this cooperation agreement, some attention may be given to trade in the merchandise known as "pensions" .
Jag röstade därför för, och jag hoppas att man i detta associeringsavtal även ägnar uppmärksamhet åt utbytet av varan "pensioner".
EnglishI have therefore voted for the motion, in the hope, however, that, in this cooperation agreement, some attention may be given to trade in the merchandise known as " pensions ".
Jag röstade därför för, och jag hoppas att man i detta associeringsavtal även ägnar uppmärksamhet åt utbytet av varan " pensioner ".
EnglishWe must, therefore, send a clear signal today that we do not want a society where women become suppliers of eggs and embryos become lucrative merchandise.
Därför måste vi ge en tydlig signal som visar att vi inte vill ha ett samhälle där kvinnor blir till äggleverantörer och embryon till en lukrativ handelsvara.
English(RO) A solution for an efficient and less polluting Community energy transport is the development of modern railway transport, both for passengers and for merchandise.
(RO) En lösning för effektivare och renare transportenergi i gemenskapen är utvecklingen av moderna järnvägstransporter för både passagerare och gods.
EnglishIt presents immigration as a simple problem of merchandise linked to the needs of the capitalist system.
Fördelen med Pirkers betänkande är att det är uppriktigt: invandringen läggs nämligen fram som ett enkelt handelsproblem knutet till behoven i det kapitalistiska systemet.

Synonymer (engelska) till "merchandise":

merchandise
merchandiser
English
merchandising