"mercenary" - Svensk översättning

EN

"mercenary" på svenska

volume_up
mercenary {substantiv}
EN

mercenary {substantiv}

volume_up
mercenary
That is an example of a mercenary force which is being sent out there, is n't it?
Därifrån rekryteras ju t.ex. de legosoldater som skickas till Zaire.
But not as mercenaries for future services.
Vi betalar dom bra men inte som legosoldater.
You're going to give mercenaries a bad name.
Du kommer att ge legosoldater dåligt rykte.

Användningsexempel för "mercenary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is an example of a mercenary force which is being sent out there, isn't it?
Därifrån rekryteras ju t.ex. de legosoldater som skickas till Zaire.
EnglishThat is an example of a mercenary force which is being sent out there, is n't it?
Därifrån rekryteras ju t.ex. de legosoldater som skickas till Zaire.
EnglishMercenary troops should be prohibited worldwide and their European headquarters should be prosecuted.
Legosoldattrupper bör förbjudas världen över och åtal bör väckas mot deras europeiska högkvarter.
EnglishBiofuels are merely the easy scapegoat of a mercenary system that must be revolutionised as soon as possible.
Biobränslen är bara en bekväm syndabock i ett vinningslystet system som snarast måste revolutioneras.
EnglishAre you telling me she's a mercenary?
EnglishA gesture like this is needed from the European financial institutions and the Member States as part of the ban on mercenary activity.
En gest som denna behövs från de europeiska finansinstituten och medlemsstaterna som en del av förbudet mot legoverksamhet.
EnglishCall that narrow, mercenary national interest if you will, but to me it is inescapable common and fiscal sense.
Kalla det för inskränkt, egennyttigt nationellt intresse om ni vill, men för mig handlar det om oundvikligt sunt förnuft när det gäller statsinkomsterna.
EnglishEven if the end of the summit was perhaps somewhat mercenary - it often is - this cannot overshadow the big picture.
Även om det förekom en del köpslående i toppmötets slutskede - som ofta är fallet - så kan man inte låta detta överskugga det stora övergripande perspektivet.
EnglishWe can therefore vote for these proposals although we will not abandon our fight for a more courageous and less mercenary global policy in this area.
Vi kan alltså rösta för dessa förslag utan att för den skull överge vår kamp för en modigare och mindre affärsmässig global politik på området.
EnglishSuch a theory corresponds to a mercenary conception of the construction of Europe that would make the enlargement negotiations considerably more complicated.
Detta svarar mot en vinningslysten uppfattning om den europeiska konstruktionen som klart skulle komplicera förhandlingarna om utvidgningen.
EnglishFor example, regulation on the transport of hydrocarbons is becoming an urgent matter, but once again it has been postponed indefinitely for purely mercenary reasons.
En förordning för transporter av råolja är till exempel brådskande, men den har återigen skjutits upp på obestämd tid av handelsrelaterade orsaker.
English(NL) Mr President, the Dutch Party for Freedom (PVV) is sitting in the European Parliament for the first time, and is shocked by the mercenary attitude of the Members of this House.
(NL) Herr talman! Det nederländska frihetspartiet (PVV) sitter i Europaparlamentet för första gången och är mycket upprört över parlamentsledamöternas krämarinställning.
EnglishMr President, this dual advantage must not be abandoned to the benefit of the purely mercenary approach adopted by certain Member States towards organic production.
Herr ordförande! Denna dubbla möjlighet får inte överges till förmån för det rent merkantilistiska synsätt som vissa medlemsstater förespråkar när det gäller den ekologiska produktionen.

Synonymer (engelska) till "mercenary":

mercenary