"menu" - Svensk översättning

EN

"menu" på svenska

volume_up
menu {substantiv}
volume_up
file menu {substantiv}
SV
EN

menu {substantiv}

volume_up
This menu covers those commands that refer to the document as a whole.
Denna meny innehåller kommandon som du använder när du hanterar dokument i sin helhet.
Anytime you select Go To... from your browser Menu, you can see a list of your Bookmarks.
När du väljer Go To... i webbläsarens meny visas en lista över dina bokmärken.
A new item called " Menu " appears under the last selected item.
Under den senast markerade posten ser du en ny post med namnet " Meny ".
menu (även: fare)
Cellskapet (Kårallens matsedel)
I would cite as proof the rumour that parents are still being told that beef is not on the menu in British schools.
Som bevis för det tar jag ett rykte, som säger att man i de brittiska skolorna regelbundet meddelar föräldrarna att det inte finns något nötkött på skolans matsedel.
Say you want to enter the number of a dish on the menu (in cell A1), and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately.
Du vill mata in numret på en rätt på matsedeln (i cell A1), varefter namnet på rätten omedelbart ska visas i form av text i cellen bredvid (B1).

Användningsexempel för "menu" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishInformation on how to delete cells can be found in the Edit - Delete cells menu.
Information om hur du kan radera celler får du på menyn Redigera - Radera celler.
EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishFor more information on security choose Document Information from the View menu.
Du får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation på menyn Visa.
EnglishThis menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
På den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
EnglishClear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
EnglishThis menu item is visible only if a drawing object is selected in the document.
Det här menykommandot är bara synligt när ett ritobjekt är markerat i ett dokument.
EnglishIt was a beautiful fish: flavorful, textured, meaty, a bestseller on the menu.
Det var en vacker fisk, smakfull, mönstrad, köttig, en bäst-säljare på menyn.
EnglishClick the button and choose the Control Field... command from the context menu.
Markera kommandoknappen och anropa kommandot Kontrollfält... via snabbmenyn.
EnglishSelect a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
Markera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
EnglishOpen the context menu for the selected object and select the Connect command.
Öppna snabbmenyn över de markerade objekten och välj sedan kommandot Förbind.
EnglishThis button displays a sub-menu containing the commands Open, New... and Edit...
Den här kommandoknappen visar en undermeny med kommandona Öppna, Ny... och Redigera...
EnglishDesertec will not be the main course on the European Union consumers' menu.
Desertec kommer inte att bli huvudrätten på de europeiska konsumenternas meny.
EnglishYou can convert the dimension lines to polygons (context menu command Convert).
Du kan omvandla måttlinjerna till polygoner (snabbmenykommandot Omvandla).
EnglishClick on one of the bookmarks in the context menu to move the cursor to that point.
Om du klickar på ett av bokmärkena i snabbmenyn flyttar du textmarkören dit.
EnglishA checkmark before the Record command in the menu shows that that function is active.
Om du har aktiverat funktionen Registrera finns en bock framför menykommandot.
EnglishFrom the Mail menu, click Preferences > Accounts > Mailbox Behaviors
Klicka på Inställningar > Konton > Brevlådefunktioner > på Mail-menyn
EnglishThese brackets are also listed in the context menu of the Commands window.
En motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
EnglishI wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
Jag undrar om våra värdar kommer att bjuda på blåfenad tonfisk eller val.
EnglishTo edit an inserted section, select the menu command Format - Sections.
Om du ska redigera infogade områden väljer du menykommandot Format - Områden....
EnglishYou can change the structure of individual menu items with drag and drop.
Genom att dra och släppa kan du ändra placeringen av de enskilda menyalternativen.

Synonymer (engelska) till "menu":

menu