"mentor" - Svensk översättning

EN

"mentor" på svenska

volume_up
mentor {substantiv}
SV

"mentor" på engelska

EN
EN

mentor {substantiv}

volume_up
mentor
Having a mentor can give you a head start into work when you are done with your studies!
Att ha en mentor kan ge dig ett försprång ut i arbetslivet när du är klar med dina studier!
And Miss Banks was there as a great mentor for me.
Och fröken Banks var en utmärkt mentor till mig.
You as a student will be matched with a mentor based on their individual needs and challenges.
Du som student kommer att matchas med en mentor utifrån dina individuella behov och utmaningar.
So, in 1998, along with my mentors Don Burke and Colonel Mpoudi-Ngole, we went to actually start this work in Central Africa, to work with hunters in this part of the world.
Så 1998, tillsammans med mina handledare Don Burke och överste Mpoudi-Ngole, gav vi oss iväg för att inleda arbetet i Centralafrika.
So during the last 15 years, I've been working to actually study the earlier interface here -- what I've labeled "viral chatter," which was a term coined by my mentor Don Burke.
Så under de senaste 15 åren har jag istället studerat vad som händer längre ner i pyramiden - på en nivå som vi kallar "viral chatter", ett uttryck myntat av min handledare Don Burke.
He offered to become a visiting professor of mechanical engineering at the university's research center for intelligent maintenance system and may also act as an adviser and mentor to students.
Han erbjuds bli gästprofessor i maskinteknik vid universitetets forskningscenter för intelligenta underhållssystem och får även vara rådgivare och mentor för studenter.
SV

mentor {utrum}

volume_up
mentor (även: handledare, rådgivare)
Att ha en mentor kan ge dig ett försprång ut i arbetslivet när du är klar med dina studier!
Having a mentor can give you a head start into work when you are done with your studies!
Och fröken Banks var en utmärkt mentor till mig.
And Miss Banks was there as a great mentor for me.
Du som student kommer att matchas med en mentor utifrån dina individuella behov och utmaningar.
You as a student will be matched with a mentor based on their individual needs and challenges.

Användningsexempel för "mentor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHaving a mentor can give you a head start into work when you are done with your studies!
Att ha en mentor kan ge dig ett försprång ut i arbetslivet när du är klar med dina studier!
EnglishBe a mentor.
Servera mat åt de hemlösa, städa upp i en park, var en hjälplärare.
EnglishYou as a student will be matched with a mentor based on their individual needs and challenges.
Du som student kommer att matchas med en mentor utifrån dina individuella behov och utmaningar.
EnglishI invite Greece to be a true, fair and broad-minded leader, a mentor and a sponsor of the Balkans.
Jag uppmanar Grekland att vara en sann, rättvis och vidsynt ledare för, en mentor åt och en främjare av Balkan.
EnglishAnd Miss Banks was there as a great mentor for me.
Och fröken Banks var en utmärkt mentor till mig.
EnglishIMP cooperates with leading biofuels and process industries, and many of these act as mentor to our students.
IMP samarbetar med ledande biobränsle- och processindustrier och många av dessa fungerar som fadderföretag till våra studenter.
EnglishLTU Mentoring is a mentoring program where students (mentees) at the university get a mentor at work for about nine months.
LTU Mentorskap är ett mentorskapsprogram där studenter (adepter) vid LTU får en mentor i arbetslivet under ca nio månader.
EnglishOops, you caught me being a mentor.
EnglishFor the mentor, this is an opportunity to meet a competent LTU student who will soon graduate and ready for work and career.
För mentorn är det här en möjlighet att träffa en kompetent LTU-student, som snart är utexaminerad och redo för arbetsliv och karriär.
EnglishAnd, perhaps most important, as teachers, we should strive to be the ordinary heroes, the moral exemplars, to the people we mentor.
Och, kanske viktigast av allt, som lärare borde vi sträva efter att vara vanliga hjältar, moraliska förebilder, åt dem vi undervisar.
EnglishShe was my mentor.
EnglishLTU operates Career Mentoring program LTU where you as a student have access to an experienced mentor from the business or public administration.
LTU Karriär driver programmet LTU Mentorskap där du som student får tillgång till en erfaren mentor från näringsliv eller offentlig förvaltning.
EnglishThe issue I wanted to bring to this House's attention is the good work that Mentor UK has been doing on the rights of kinship carers.
Det problem jag vill uppmärksamma parlamentet på är det goda arbete som Mentor UK har bedrivit i fråga om rättigheterna för vårdnadshavare som är släktingar.
EnglishAdditionally, you can become a mentor to a student through our mentorship program and thereby take part of highly relevant research in your industry.
Dessutom kan du bli mentor åt en student via vårt mentorskapsprogram och därigenom få ta del av högaktuella forskningsresultat inom din bransch.
EnglishSo that when Louis Leakey, my mentor, heard this news, he said, "Ah, we must now redefine 'man,' redefine 'tool,' or accept chimpanzees as humans."
Så när Louis Leakey, min mentor, fick höra denna nyhet sa han: "Åh, nu måste omdefiniera vad människan är, vad verktyg är, eller börja se schimpanser som människor."
EnglishSo you can imagine my surprise on reading in The New Yorker that Alan Greenspan, Chairman of the Federal Reserve, claims Ayn Rand as his intellectual mentor.
Så ni kan föreställa er min överraskning när jag läste i The New Yorker att Alan Greenspan, Ordförande i Centralbanken, hävdar att Ayn Rand är hans intellektuella mentor.
EnglishOtherwise the mentor of innovation would not have the capacity to innovate, which would be an unforgivable mistake when the intention is to build models of efficiency.
Annars skulle innovationens mentor inte ha kapacitet att införa innovationer, vilket skulle vara ett oförlåtligt misstag eftersom avsikten är att skapa modeller för effektivitet.
EnglishA few years ago, a good friend and mentor told me that throughout life, you will always come up against situations where you are either part of the problem or part of the solution.
För några år sedan sade en god vän och mentor till mig att man i livet alltid kommer att stöta på situationer där man antingen är en del av problemet eller en del av lösningen.
EnglishSo during the last 15 years, I've been working to actually study the earlier interface here -- what I've labeled "viral chatter," which was a term coined by my mentor Don Burke.
Så under de senaste 15 åren har jag istället studerat vad som händer längre ner i pyramiden - på en nivå som vi kallar "viral chatter", ett uttryck myntat av min handledare Don Burke.

Synonymer (engelska) till "mentor":

mentor
English

Synonymer (svenska) till "mentor":

mentor