"mental illness" - Svensk översättning

EN

"mental illness" på svenska

EN

mental illness {substantiv}

volume_up
mental illness
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
(Bugle sound) There's a movement going on right now to reframe mental illness as a positive at least the hypomanic edge part of it.
(fanfarljud) Det finns nu en rörelse som håller på med att omformulera mentalsjukdom till något positivt -- i alla fall den hypomaniska delen av det.
mental illness (även: mental ill-health)
Sadly, this progress has not for the most part been shared by people who experience mental illness.
Sorgligt nog har dessa framsteg inte i någon större utsträckning kommit människor som lider av psykisk ohälsa till del.
Living with mental illness is tough enough without adding to the burden of illness the pain of rejection and stigma.
Att leva med psykisk ohälsa är tillräckligt tungt som det är, utan att det ska behöva läggas sten på börda genom utestängning och stämpling.
After all, why do people suffering from a mental illness get treated differently from people with a heart disease, AIDS or cancer?
Varför behandlas personer som lider av psykisk ohälsa annorlunda i förhållande till personer som har hjärtbesvär, aids eller cancer?

Användningsexempel för "mental illness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI could either deny my mental illness or embrace my mental skillness.
Jag kunde antingen förneka min mentala sjukdom eller acceptera min mentala sjukt-bra-dom.
EnglishSome sufferers are for years mistakenly treated as if they had multiple sclerosis or a mental illness.
En del av dem som insjuknat behandlas i åratal felaktigt för MS eller psykisk sjukdom.
EnglishFor the first time we are speaking about the promotion of mental health, illness prevention and recovery.
Vi har slutligen insett att lösningen på dessa problem inte bara ligger hos specialisterna.
EnglishWhen as a child I first came across mental illness, it was something you did not talk about.
När jag som barn för första gången kom i kontakt med psykisk sjukdom var det något man talade mycket tyst om.
EnglishSecondly, there is the fact that mental illness is unfortunately subject to stigmatisation in our societies.
För det andra har vi det faktum att den psykiska ohälsan tyvärr stigmatiseras i våra samhällen.
EnglishSo mental illness should be nothing to be ashamed of.
Psykisk sjukdom bör därför inte vara någonting att skämmas över.
EnglishFor the first time we are speaking about the promotion of mental health, illness prevention and recovery.
För första gången talar vi om att främja psykisk hälsa, om att förebygga sjukdom och om tillfrisknande.
EnglishHowever, with mental illness we so often turn away and hope that someone else will cope.
När det handlar om psykisk sjukdom vänder vi emellertid mycket ofta bort huvudet och hoppas att någon annan ska gripa in.
EnglishAfter all, why do people suffering from a mental illness get treated differently from people with a heart disease, AIDS or cancer?
För närvarande delar EU folkhälso- och hälsovårdsansvaret med medlemsstaterna.
EnglishSadly, this progress has not for the most part been shared by people who experience mental illness.
Sorgligt nog har dessa framsteg inte i någon större utsträckning kommit människor som lider av psykisk ohälsa till del.
EnglishAnd lastly, is my mental illness also covered?
Och slutligen, omfattas även psykiska sjukdomar?
EnglishBut then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness.
På kvällar och helger, reste jag som förespråkare för NAMI, den nationella alliansen för psykisk sjukdom.
EnglishSecondly, there is the fact that mental illness is unfortunately subject to stigmatisation in our societies.
Hjärnan kan i likhet med andra livsviktiga organ som hjärtat och lungorna drabbas av sjukdom, vilket leder till dysfunktion.
EnglishYet mental illness can be as much of a handicap to the daily lives of sufferers, and has extensive adverse social effects.
Men psykisk sjukdom kan vara lika hämmande för vardagslivet för dem som drabbas, och det får omfattande sociala effekter.
EnglishSo maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
EnglishLiving with mental illness is tough enough without adding to the burden of illness the pain of rejection and stigma.
Att leva med psykisk ohälsa är tillräckligt tungt som det är, utan att det ska behöva läggas sten på börda genom utestängning och stämpling.
EnglishIn this respect we must not forget that the original victim's attacker was suffering from a mental illness for which he had been inadequately treated.
Vi får inte glömma att den som angrep offret var en mentalsjuk person som hade fått en olämplig behandling.
EnglishIn this respect we must not forget that the original victim' s attacker was suffering from a mental illness for which he had been inadequately treated.
Vi får inte glömma att den som angrep offret var en mentalsjuk person som hade fått en olämplig behandling.
EnglishAfter all, why do people suffering from a mental illness get treated differently from people with a heart disease, AIDS or cancer?
Varför behandlas personer som lider av psykisk ohälsa annorlunda i förhållande till personer som har hjärtbesvär, aids eller cancer?
EnglishIt is hard to admit that the number of people suffering from mental illness is increasing even at a time when mental healthcare is seemingly improving.
Var fyrtionde sekund tar en människa sitt liv i världen, och var tredje sekund försöker en människa begå självmord.

Synonymer (engelska) till "mental illness":

mental illness
mentally ill

Liknande översättningar för "mental illness" på svenska

illness substantiv
mental adjektiv
chronic illness substantiv
long-term illness substantiv
mental arithmetic substantiv
mental object substantiv
day of illness substantiv
Swedish
due to illness adverb
mental ill-health substantiv