"mental ill-health" - Svensk översättning

EN

"mental ill-health" på svenska

EN

mental ill-health {substantiv}

volume_up
mental ill-health (även: mental illness)
Mental ill health is preventable and treatable.
Psykisk ohälsa är möjlig att förebygga och behandla.
We call for emphasis to be placed on the prevention of mental ill-health through social intervention.
Vi anser att man bör fokusera förebyggandet av psykisk ohälsa genom sociala ingripanden.
25% of the EU’s and Ireland’s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
25 procent av EU:s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.

Användningsexempel för "mental ill-health" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English. - Mental ill health affects a staggering one in four people.
skriftlig. - (EN) Så många som en av fyra personer drabbas av psykiska problem.
EnglishTo begin with: who are we referring to when we speak of those with ‘mental ill health’?
Först och främst: Vem menar vi när vi talar om personer med ”dålig psykisk hälsa”?
EnglishStigmatisation of and discrimination against those who suffer from mental ill health still persists.
Stigmatisering och diskriminering av dem som lider av psykiska problem kvarstår.
EnglishWe call for emphasis to be placed on the prevention of mental ill-health through social intervention.
Vi anser att man bör fokusera förebyggandet av psykisk ohälsa genom sociala ingripanden.
EnglishMental ill health is preventable and treatable.
Psykisk ohälsa är möjlig att förebygga och behandla.
English25% of the EU’s and Ireland’s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
25 procent av EU:s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.
English25 % of the EU’ s and Ireland’ s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
25 procent av EU: s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.
EnglishMental ill-health is a major risk factor for suicide in Ireland and suicide itself is the biggest killer of our young people.
Psykisk ohälsa är en mycket stor riskfaktor för självmord i Irland, och självmord är i sig den främsta dödsorsaken bland våra ungdomar.
EnglishAgainst the trend of falling figures for sick leave over the same period, the number of cases of absence owing to mental ill health shot up by more than two-thirds.
Mot bakgrund av att sjukfrånvaron tenderade minska under samma period ökade frånvaron på grund av psykisk ohälsa med mer än två tredjedelar.

Liknande översättningar för "mental ill-health" på svenska

health substantiv
mental adjektiv
ill adverb
ill adjektiv
ill substantiv
Swedish