"mendacious" - Svensk översättning

EN

"mendacious" på svenska

EN

mendacious {adjektiv}

volume_up
mendacious

Användningsexempel för "mendacious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
Och det begås med hänvisning till en lögn, nämligen den påstådda överproduktionen.
EnglishThat is why I do not think that we should be taken in by these mendacious arguments.
Därför finns det enligt min uppfattning ingen anledning att låta sig luras av dessa lögnaktiga argument.
EnglishWhat we see at work here is a mendacious dogmatism that collides head-on with the wishes of the European people.
Det vi ser här är en lögnaktig dogmatism som helt och hållet strider mot EU-medborgarnas önskemål.
EnglishWe have rarely come across such a Stalinist report here in this House: it is pure, mendacious propaganda!
skriftlig. - (FR) Sällan har vi träffat på ett sådant stalinistiskt betänkande här i parlamentet: det är ren, lögnaktig propaganda!
EnglishThis mendacious procedure is a scandal.
EnglishNow this is a game that goes beyond the mendacious, and has nothing, absolutely nothing whatever, to do with the challenges facing the Community.
Det är ett spel som är mer än förljuget och som överhuvudtaget inte har någonting att göra med gemenskapens utmaningar!

Synonymer (engelska) till "mendaciously":

mendaciously