EN

mend {substantiv}

volume_up
mend (även: repair)
mend

Användningsexempel för "mend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll I can do is to call on the Commission to mend its ways here as soon as possible.
Jag kan här bara uppmana kommissionen att ändra detta förhållningssätt så snabbt som möjligt!
EnglishWe have a saying, Commissioner, in the UK, if it is not broke, don't mend it.
Herr kommissionär! Vi har ett talesätt i Förenade kungariket: Om det fungerar, ändra inte på det.
EnglishThe rules governing the manner in which we compel our offenders to mend their ways ought to be observed there too.
På samma sätt som vi tvingar folk till korrigering måste det också ske här.
EnglishA regime that does not allow young people to do their penance and mend their ways has no future; it will fall.
En regim som inte låter en ung människa göra bot och bättring har ingen framtid, den kommer att falla.
EnglishBecause it was so expensive to mend shoes, consumers tended to throw them away and buy new ones.
På grund av den höga kostnaden för att få skor lagade tenderar konsumenter snarare att kasta bort sina skor och köpa nya.
EnglishWe have woven ties which we mend when they become frayed.
Vi knyter band som vi lagar när de repas upp.
EnglishPlease do not try to mend this system.
Jag skulle uppskatta om ni inte försökte att ändra detta system.
EnglishThis is happening at a time when the US is anxious to mend fences with the EU and needs our help.
Detta sker vid en tidpunkt då företrädare för Förenta staterna är angelägna om att mäkla fred med EU och behöver vår hjälp.
EnglishThis is happening at a time when the US is anxious to mend fences with the EU and needs our help.
Jag välkomnar ordspråkets polske rörmokare och ger ett erkännande åt de nya länderna som är de som driver de ekonomiska reformerna.
EnglishIt can therefore only be hoped that more stringent international sanctions will cause the military junta to mend its ideas.
Därför kan vi bara hoppas att en skärpning av de internationella sanktionerna skall få militärjuntan på bättre tankar.
EnglishWe have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic.
Nu måste vi försöka återställa de goda förbindelserna och återupprätta förtroendet för det vi vill försöka åstadkomma i Arktis.
EnglishWe cannot go on plundering our natural resources and then look to science and technology to try and mend the damage.
Vi kan inte fortsätta att plundra våra naturresurser och sedan hoppas på att det skall gå att reparera skadan med vetenskapens och teknikens hjälp.
EnglishBroken wings mend in time.
EnglishBut the closure of the border by France to Italian trains, and Danish demands to mend Schengen shows it is in crisis.
Att Frankrike har stängt gränsen för italienska tåg och att Danmark kräver att Schengensamarbetet ska förändras visar emellertid att det befinner sig i kris.
EnglishIn a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
På sätt och vis använder vi denna översyn av MRL-värden som en slags tillfällig lösning på ett större problem som vi undviker, men som vi alla är mycket medvetna om.