"menacing" - Svensk översättning

EN

"menacing" på svenska

SV
volume_up
menace {substantiv}
EN

menacing {adjektiv}

volume_up
It looks very menacing, like a billowing monsoon cloud or thunderstorm.
Titta på ilskan i sig själv: den ser mycket hotfull ut, som ett böljande monsun moln eller en åskstorm.
Extremely menacing vibrations were all around us.
Extremt hotfulla vibrationer var överallt.
Following the American model, this positioning is dangerous and menacing; more to the point, it does not get to the roots of terrorism.
Denna inställning följer den amerikanska modellen och är farlig och hotfull – för att uttrycka saken mer kortfattat går den inte till botten med terrorismen.
(HU) The bogeyman of the Polish plumber has now been replaced by the menacing shadow of the Latvian construction worker.
(HU) Det polska rörmokarspöket har nu ersatts av den lettiska byggnadsarbetarens hotande skuggbild.

Användningsexempel för "menacing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt looks very menacing, like a billowing monsoon cloud or thunderstorm.
Titta på ilskan i sig själv: den ser mycket hotfull ut, som ett böljande monsun moln eller en åskstorm.
English(HU) The bogeyman of the Polish plumber has now been replaced by the menacing shadow of the Latvian construction worker.
(HU) Det polska rörmokarspöket har nu ersatts av den lettiska byggnadsarbetarens hotande skuggbild.
EnglishThere is the mysterious category X, which sounds like something menacing out of the X-Files or some such science fiction.
Det finns en mystisk kategori X - det låter som Arkiv X, som något olycksbådande science fiction-aktigt.
EnglishExtremely menacing vibrations were all around us.
EnglishEven before the newly elected reform parliament has been able to meet, there has been a menacing intensification of the power struggle in Iran.
Innan det nyvalda reformparlamentet kan sammanträda spetsas maktkampen i Iran till på ett hotfullt sätt.
EnglishIn short, the entire multilateral arms control structure is at risk of collapsing - truly, a spectre menacing the whole world.
Kort sagt riskerar hela den multilaterala vapenkontrollstrukturen att kollapsa - i sanning ett spöke som utgör ett hot mot hela världen.
EnglishIn this region of all regions, it would have the most menacing consequences, which would extend to every aspect of our relations with the Islamic and Arab world.
Detta skulle få de mest hotfulla följder i regionen, men även för hela vårt förhållande till den islamiska och arabiska världen.
EnglishFollowing the American model, this positioning is dangerous and menacing; more to the point, it does not get to the roots of terrorism.
Denna inställning följer den amerikanska modellen och är farlig och hotfull – för att uttrycka saken mer kortfattat går den inte till botten med terrorismen.
EnglishWhy do we not, at last, make an advance towards integration here, especially in view of the menacing increase in hostility towards foreigners in our Member States?
Varför kan vi här inte äntligen ta ett viktigt steg mot en integration, just mot bakgrund av den hotfullt växande utlänningsfientligheten i våra medlemsländer?
EnglishI salute the courage of members of the gay community in Uganda who bravely fight each day against this menacing threat to their identities and their very lives.
Jag bugar mig för det kurage som medlemmarna i gruppen av homosexuella i Uganda visar, som varje dag för en modig kamp mot det överhängande hotet mot sina identiteter och sina liv.
EnglishIn fact, the real reason was later elucidated by the state-run Global Times newspaper in a menacing editorial, which said that Mr Ai would pay a price for his resistance.
Den verkliga orsaken klargjordes i själva verket senare i en hotfull ledarartikel i den statliga tidningen Global Times, där det stod att Ai Weiwei skulle få betala för sitt motstånd.
EnglishThis threat is all the more menacing when representatives of governments consent to violations of citizens’ rights, as is unfortunately the case at present in my own country, Poland.
Detta hot är desto allvarligare, när regeringsföreträdare tillåter brott mot medborgarnas rättigheter, vilket olyckligtvis är fallet för närvarande i mitt eget land, Polen.
EnglishMr Pasko is a person who has acted in the interests of the people of the European Union, Russia, and its Asian neighbours in warning of dangers menacing the Russian people and all of us.
Pasko är en person som har handlat i Europeiska unionens, Rysslands och de asiatiska grannländernas intresse, i och med att han har pekat på de faror som hotar det ryska folket och oss alla.

Synonymer (engelska) till "menacing":

menacing
menacingly
menace