"men" - Svensk översättning

EN

"men" på svenska

SV
SV

"men" på engelska

EN
EN
EN
EN
EN

men {pluralis}

volume_up
men (även: males, male persons)
Men, women, young people, old people -- more women than men, actually, interestingly.
Män, kvinnor, ungdomar, gamla -- fler kvinnor än män faktiskt, intressant nog.
It is men who are the perpetrators of violence against women and men have to take this seriously.
Det är män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor, och män måste ta detta på allvar.
A world just of men is worse than a world of men and women.
En värld bestående av enbart män är sämre än en värld av män och kvinnor.
SV

men {konjunktion}

volume_up
men (även: utan, bara, än, utom)
Trafikstockningarna betalas redan idag delvis av trafikanterna, men bara delvis.
The costs of congestion, too, are already borne in part by those involved in it, but only in part.
Detta är också ett välkommet klargörande, men ordalydelsen skulle gå att strama upp.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
En gemensam politik är inte mindre relevant i dag, men den behöver moderniseras.
A common policy is no less relevant today but it needs modernization.
Man använder en snodd -- en enkel gummisnodd, som den här, men mindre.
They use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Men det är svårt att skapa jämvikt när det gäller bara två personer.
The problem is that it is a lot of balancing for only two persons.
Men jag är fortfarande inte övertygad om att alla förslag kan genomföras och förstås.
It is currently possible to drive for up to 8 hours and 59 minutes with only a 15-minute break.

Användningsexempel för "men" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishAmerica was founded on the principle that the free are governed by laws, not men.
USA grundades på principen att fria människor styrs av lagar, inte av människor.
EnglishEurope is constructed on the basis of men and women, and therefore of cultures.
Europa byggs på grundval av män och kvinnor, och därmed på grundval av kulturer.
EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishWork that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
EnglishEven the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Även de mest utfattiga av män har någon de kan hunsa, en kvinna eller ett barn.
EnglishI must reiterate that, behind all these words, there are men, women and children.
Jag måste påminna om att bakom alla dessa ord döljer sig män, kvinnor och barn.
EnglishWe are well aware that we very often only have men around the negotiating table.
Vi är ju väl medvetna om att vi mycket ofta endast har män vid förhandlingsbordet.
EnglishFrantz Fanon wrote, "We always want to walk in the company of man, of all men."
"Vi vill alltid gå i sällskap med människan, alla människor", skrev Frantz Fanon.
EnglishFirstly, women gained access to education and training on the same footing as men.
För det första fick kvinnor tillträde till utbildning på samma grunder som män.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Vi får inte acceptera att EU har omkring 23 miljoner arbetslösa män och kvinnor.
EnglishI know from experience that women are often much more open to innovation than men.
Jag vet av erfarenhet att kvinnor ofta är mer mottagliga för förändringar än män.
EnglishI believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
Jag tror att kvinnornas situation enbart kan förbättras om männen involveras.
EnglishSecondly, we women in Europe must, of course, have the same opportunities as men.
För det andra: Vi kvinnor i Europa måste självfallet ha samma möjligheter som män.
EnglishAll indicators show that, at global level, women are poorer than men on average.
Alla indikatorer visar att kvinnor i genomsnitt är fattigare än män på global nivå.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishEvery year, 88 000 women and 1 000 men in the European Union die of breast cancer.
Varje år dör 88 000 kvinnor och 1 000 män av bröstcancer i Europeiska unionen.
EnglishThis is a feeling which men will never have and it is an important difference.
Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.
EnglishElectoral lists comprising 50 % men and 50 % women could be worth emulating.
Vallistor med 50 procent män och 50 procent kvinnor skulle kunna vara en modell.

"mental gymnastics" på svenska

mental gymnastics
Swedish
  • mental gymnastik
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "men":

men

Synonymer (svenska) till "men":

men