EN

memory {substantiv}

volume_up
1. "the ability to remember"
My abiding memory was of the sense of exclusion felt by developing countries.
Mitt bestående minne är känslan av utanförskap hos utvecklingsländerna.
There is not enough memory to run the Spelling Checker tool.
Det finns inte tillräckligt med minne till att köra stavningskontrollen.
More generally, I find your memory rather selective, ladies and gentlemen.
Rent allmänt anser jag att vi har ett något selektivt minne, kära kolleger.

Användningsexempel för "memory" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
Det är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen på detta sätt.
EnglishI have an abiding memory of the conditions in which they were living and working.
Jag har ett outplånligt minne av de förhållanden under vilka de levde och arbetade.
EnglishThis must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.
EnglishThe date of 11 September 2001 will remain forever engraved on the memory of humanity.
Detta datum, den 11 september 2001, kan aldrig suddas ut från mänsklighetens minne.
EnglishSo please, Mr President, can we get a pill for Mr Heaton-Harris's memory?
Får vi be om ett piller för att bättra på Christopher Heaton-Harris minnesförmåga?
EnglishI wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Jag stödjer helhjärtat denna åsikt och sänker mitt huvud till minne av offren.
EnglishThe conflicts in the region have undermined the image of women in the collective memory.
Konflikterna i regionen har undergrävt bilden av kvinnan i det kollektiva minnet.
EnglishThe memory of what we could have witnessed should be an integral part of our heritage.
Minnet av vad vi hade kunnat bevittna bör vara en integrerad del av vårt arv.
EnglishIn memory of Piotr Stańczak, can I ask you all now to rise to commemorate him.
Till minne av Piotr Stańczak får jag nu be er alla att resa er upp för att hedra honom.
EnglishThe intention is to erase him from the collective memory of the Tibetan people.
Målet är att radera honom från det tibetanska folkets kollektiva minne.
EnglishEvery one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
Var femte europé kommer att ådra sig en sjukdom som orsakar minnesförlust.
EnglishRemembering 8 May 1945 is an act that stimulates our collective memory.
Att minnas den 8 maj 1945 är en handling som stimulerar vårt kollektiva minne.
EnglishI trust you will now join me in observing a minute’s silence in memory of Mr Imbeni.
Jag hoppas att ni nu vill förena er med mig i en tyst minut till minne av Renzo Imbeni.
EnglishSo we'll start with the hippocampus, shown in yellow, which is the organ of memory.
Vi börjar med Hippocampus, färgat gult, vilket är hjärnans minnescentra.
EnglishMore generally, I find your memory rather selective, ladies and gentlemen.
Rent allmänt anser jag att vi har ett något selektivt minne, kära kolleger.
EnglishI would ask that we observe a minute’ s silence in memory of our late colleague.
Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår avlidne kollega.
EnglishI would ask that we observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår avlidne kollega.
EnglishMy own memory of the Rules is that you should do it before votes as well.
Vad jag själv minns är att man enligt reglerna bör göra det före omröstningar likaså.
EnglishI invite you to rise and observe a minute's silence in memory of our departed colleague.
Jag ber er att resa er och hålla en tyst minut till minne av vår bortgångne kollega.
EnglishI trust you will now join me in observing a minute’ s silence in memory of Mr Imbeni.
Jag hoppas att ni nu vill förena er med mig i en tyst minut till minne av Renzo Imbeni.