"membership" - Svensk översättning

EN

"membership" på svenska

volume_up
membership {substantiv}
volume_up
member {substantiv}

EN membership
volume_up
{substantiv}

membership (även: enrollment, enrolment)
Opponents of Turkey ’ s membership try to equate ‘ European ’ with ‘ Christian’.
Motståndare till Turkiets medlemskap försöker likställa ” europeisk ” med ” kristen ”.
Secondly, refusal to support the membership of Bailers in the Council of Europe.
För det andra, att vägra stödja Vitrysslands medlemskap i Europarådet.
Clearly, neighbourhood does not automatically entail membership, but it can result in membership.
Givetvis innebär grannskap inte automatiskt medlemskap, men det kan resultera i medlemskap.
membership
Spain and Portugal join the European Communities, bringing their membership to 12.
Spanien och Portugal blir medlemmar i EG, som nu har tolv medlemmar.
Political parties should be built upon their membership and manage without public funding.
Politiska partier bör bygga på medlemmar och klaras utan offentlig finansiering.
We all, both members and candidates for membership, want a stronger Europe.
Vi vill alla - både medlemmar och kandidater för medlemskap - ha ett starkare Europa.
membership
At the same time, the Union has widened: our membership has more than doubled from 12 to 25.
Samtidigt har unionen utvidgats: vårt medlemsantal har mer än fördubblats, från 12 till 25.
The EBLUL has enlarged its membership to 19 states, and I believe has a chance to develop its relationship with the European Union.
Byrån har utvidgat sitt medlemsantal till 19 länder och jag anser att den har möjligheter att utveckla sina förbindelser med EU.

Synonymer (engelska) till "membership":

membership
English
member

Användningsexempel för "membership" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe parties do have their own resources: donations and membership subscriptions.
Partierna har även sina egna tillgångar i form av donationer och medlemsavgifter.
EnglishMy view is, therefore, that we should give Ukraine the prospect of membership.
Därför är det min uppfattning att vi bör ge Ukraina ett medlemskapsperspektiv.
EnglishEarlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred.
Tidigare refererade ni till fackföreningsmedlemskap och strejkrätten som heliga.
EnglishWe should remember the economic benefits that have flowed to us from EU membership.
Vi bör erinra oss de ekonomiska fördelar som EU-medlemskapet har medfört för oss.
EnglishECAC membership extends to 38 European States including all EU Member States.
ECAC-medlemskapet omfattar 38 europeiska länder inklusive alla EU-medlemsländerna.
EnglishSweden has decided not to join EMU, even though it qualifies for membership.
Sverige har valt att inte gå med i EMU, trots att man kvalificerar sig för det.
EnglishThis is impeding the Community's progress towards membership of the UN Agreement.
Det hindrar gemenskapen från att bli avtalsslutande part i FN-konventionen.
EnglishThe country is starting from a good basis for negotiations with a view to membership.
Utgångsläget för detta land när det gäller de kommande förhandlingarna är gott.
EnglishBut the Commission proposals relating to its membership are exceedingly limiting.
Men kommissionens förslag beträffande dess sammansättning är överdrivet inskränkande.
EnglishThe first concerns the system of rotation of membership on the basis of nationality.
Den första gäller systemet med rotation bland medlemmarna på basis av nationalitet.
EnglishIn short, they have all the claimed benefits of EU membership, but without the cost.
I korthet har de EU-medlemskapets alla påstådda fördelar, men utan några kostnader.
EnglishTen candidate countries have essentially completed their preparations for membership.
Tio ansökarländer har i stort sett slutfört sina förberedelser inför medlemskapet.
EnglishThis requirement is irrevocable for membership of the European Community.
Detta krav är oåterkalleligt om man vill vara med i den europeiska gemenskapen.
EnglishThe remaining two years should be used to prepare thoroughly for membership.
De två återstående åren bör användas till noggranna förberedelser inför medlemskapet.
EnglishEven more difficult is the question of how membership of NATO might look in future.
Ännu svårare är frågan om hur medlemskapet i NATO skall se ut i framtiden.
EnglishSecondly, membership of the European Union has improved the investment climate in Latvia.
För det andra har medlemskapet i EU förbättrat investeringsklimatet i Lettland.
EnglishWe all know that Hungary has been seeking membership of the European Union since 1989.
Vi vet alla att Ungern har ansökt om medlemsskap i Europeiska unionen sedan år 1989.
EnglishSo it is certainly not going to be easy in the new countries seeking membership.
Så det kommer säkert inte heller att vara lätt i de nya länder som ansöker om medlemsskap.
EnglishThe report also calls for a political balance in the membership of the Commission.
I det här betänkandet yrkas det för en kommission som sammanställs med politisk jämvikt.
EnglishThere are questions, however – not about membership itself, but about the date.
Det föreligger dock frågor – inte vad gäller själva medlemskapet, men vad gäller datumet.