"member of staff" - Svensk översättning

EN

"member of staff" på svenska

EN

member of staff {substantiv}

volume_up
member of staff (även: staff member)
This is despite the fact that there is only one member of staff working at SOLVIT in Lithuania.
Så är fallet trots att det endast finns en anställd som arbetar med SOLVIT i Litauen.
The second problem is as follows: at this time, the information office has only three permanent members of staff and one temporary member of staff.
Det andra problemet är att informationsbyrån just nu bara har tre fast anställda och en tillfälligt anställd.
The average cost of recruiting a member of staff at the Lisbon monitoring centre is EUR 2 780 compared with EUR 6 610 for the Vienna monitoring centre.
Att rekrytera en anställd i Lissabon kostar sålunda i genomsnitt 2 780 euro, medan det kostar över 6 610 euro i Wien.

Användningsexempel för "member of staff" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is despite the fact that there is only one member of staff working at SOLVIT in Lithuania.
Så är fallet trots att det endast finns en anställd som arbetar med SOLVIT i Litauen.
EnglishDue to a technical error by a new member of staff, this does not appear to have been conveyed to you.
På grund av ett tekniskt fel av en ny medarbetare tycks detta inte ha meddelats er.
EnglishWe are not going to set up a special court for your member of staff.
Vi ska inte inrätta en särskild domstol för er medarbetare.
EnglishThe second problem is as follows: at this time, the information office has only three permanent members of staff and one temporary member of staff.
Det andra problemet är att informationsbyrån just nu bara har tre fast anställda och en tillfälligt anställd.
EnglishThe average cost of recruiting a member of staff at the Lisbon monitoring centre is EUR 2 780 compared with EUR 6 610 for the Vienna monitoring centre.
Att rekrytera en anställd i Lissabon kostar sålunda i genomsnitt 2 780 euro, medan det kostar över 6 610 euro i Wien.
EnglishIn addition, a member of staff may be held personally financially liable for the damage incurred by his or her serious personal misconduct.
Dessutom kan en tjänsteman personligen anses vara ekonomiskt ansvarig för den skada som har orsakats genom hans eller hennes allvarliga personliga försummelse.
EnglishWe have examined this quite carefully and compared the net salary level for foreign diplomats stationed in Brussels with the net salary level of an EEC member of staff also stationed there.
Vi har studerat detta ganska noggrant och jämfört nettolönenivån för de utländska diplomater som är stationerade i Bryssel med nettolönenivån för EGtjänstemän som också arbetar där.

Liknande översättningar för "member of staff" på svenska

member substantiv
staff substantiv
of preposition